Yıllara dayanan kurumsal eğitimlerimiz sonrasında aldığımız yorumlarla gördük ki, duygusal zeka yapı taşındaki eğitimlerimiz çalışanlara çok iyi geliyor. Biz de istedik ki, bu eğitimler daha çok insana ulaşsın ve  “iyi” lik çoğalsın.
Ve çalışmalarımızın bilimsel yapıtaşı olan Genos Modeli yetkinliklerini baz alan 6 Kapsül Eğitim tasarladık. 
  • Çevrim içi ve geniş, esnek katılıma uygun
  • Zaman sorununu ortadan kaldıran, 1,5 saatlik
  • İlgili konulara ayrıntılı giriş yapıp, katılımcılara vizyon sunacağımız
bu eğitimler ile daha fazla çalışana ulaşarak, birbirini daha iyi anlayan ve ilişkilerini daha iyi yöneten, mutlu insanların artmasına vesile olmak istiyoruz.

Kendinle Yeniden Tanışmak

Bugünün iş dünyasında kişi, duygu ve davranışlarının neye yol açtığının farkında olur, bu sayede güçlü yönlerini ve limitlerini anlamlandırarak davranışlarını bu durumlara göre şekillendirir. Diğerlerinin üzerindeki etkisini hisseder ve yol haritasını buna göre çizer. Aynı zamanda Genos Duygusal Zeka Modeli’nde öz farkındalık yetkinliği ile ilişkilidir.

Güven Yaratan Temiz ve Gerçek İletişim

Şeffaf iletişimin gittikçe azaldığı ve toksik ilişkilerin arttığı bir dönemde, onların duygu ve düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmeleri için yanında olduğunu hissettirir. Tutarlı ve gerçek iletişim kurmaya özen gösterir. Aynı zamanda diğerlerinin de bu şekilde davranması için onları cesaretlendirir. Genos Duygusal Zeka Modeli’nde gerçeklik yetkinliği ile ilişkilidir.

Tüm Zorluklara Rağmen Ayakta Kalabilmek

Günümüz dünyasında çalışanların yönetilmesinden öte bir noktada kişilerin kendisini yönetmesi ve adım atması oldukça önemlidir. Ayrıca Genos Duygusal Zeka Modeli’nde öz yönetim yetkinliği ile ilişkilendirilir. Bu kişiler duygu durumunu, zamanını ve davranışlarını yönetmek ve kendisini geliştirmek amacındadır.

Diğerlerini Derinden Anlamak

Zor iş koşullarına rağmen diğerlerinin duygu, düşünce ve davranışlarını anlama çabası içerisindedir, onları görmemezlikten gelmez. Kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için harekete geçer. Onlara uyum sağlamak için esneklik gösterir, tarzını onlara göre de ayarlar. Genos Duygusal Zeka Modeli’nde diğerlerinin farkındalığı yetkinliği ile ilişkilidir.

Kararın doğrusunu verebilmek.

İş hayatında almak zorunda kaldığımız ince karar çizgileri ve artan stresle birlikte mantık ve duygularımızın arasındaki dengeyi yeterince iyi kuramayabiliriz. Genos Modeli’nde duygusal muhakeme yetkinlikleri ile ilişkili olan bu özellikte kişi karar verme aşamasında gerçekleri ve bilgiyi önemser. Aynı zamanda kendi ve diğerlerinin duygularıyla birleştirerek karar verir.

Olumlu Etki Yaratmak ve Diğerlerinin Potansiyelini Ortaya Çıkarmak

Genos Duygusal Zeka Modeli’nde potansiyeli ortaya çıkarmak yetkinliği ile ilişkilidir. Diğerlerinin işlerini desteklemek, problem çözme aşamasında onlara yanında olduğunu hissettirme çabasındadır. Olumlu bir iş ortamı sağlamak için onları teşvik etmeye isteklidir.

Capsul Eğitim Paketimizi satın alabilir, eğitim / gelişim planınıza ekleyebilirsiniz. Capsul Eğitimlerimiz çalışanlarınıza çok iyi gelecek, bundan emin olabilirsiniz!

Daha fazla bilgi için aşağıdaki form aracılığı ile bize ulaşın.