Sinir bilimine göre, davranışlarımızın %90’ı bilincimiz dışında gerçekleşmektedir.

Duygularının ve düşüncelerinin, davranışları üzerindeki etkisini bilen, kişisel döngüsünün farkında olan kişi, yaşamının kontrolünü ele alabiliyor, rasyonel davranabiliyor. Kişisel döngülerini fark ediyor ve bulundukları çemberin dışına çıkabiliyor. Kişinin kendisini tanıyabilme, empati kurabilme, yapıcı davranış sergileme ve ilişkiyi direkt yönetebilme becerisi ise kendi döngüsünü fark etmesi ile başlıyor. Duygusal zekâ yetkinliklerinin kullanımı ise kişilerin kullanabilecekleri en önemli kaynak olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kurumlar; kurum verimliliğine doğrudan etki etmesi ve tüm kademedeki çalışan performanslarının artması amacıyla, “Duygusal Zeka Yetkinlikleri” üzerine gelişim çalışmaları yaparak kendi sektörlerinde daha güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürebilmektedir.

Tatminkar hayatlar yaşayan, başarılı ve en çok çalışılmak istenen iş insanları ile ilgili bir araştırma yapılıyor. Bu insanların nasıl davranışlar sergilediği araştırılıyor. Dünyanın birçok yerinde, farklı sosyo-ekonomik seviyelerde, farklı kişiliklerde ve farklı yaşlarda olan bu insanların birçok davranışı ele alınıyor.

Ortaya çıkan davranışların analizi yapıldığında ortak 6 KÖK özellik çıkıyor ve bu kök özelliklerin geliştirilebileceği, insanların daha iyi bir yaşama gidebileceği ispatlanıyor.

Swinburne University of Technology ve Genos International araştırmaları sonucunda ortaya çıkan ve 6 kök özelliğin gelişimini hedefleyen GENOS MODELİ uzun yıllardır ülkemizdeki iş insanlarıyla buluşturuyoruz, başarılı ve tatminkar hayatlar yaşamalarına destek oluyoruz.