Büyük Liderlerin 10 İletişim Sırrı

Mike Myatt, N2Growth Yönetim Kurulu Başkanı, Forbes Contributor

Büyük bir iletişimci olmadan büyük bir lider olmak imkansızdır. Umarım önceki cümlenin büyük bir konuşmacıdan söz etmediğini fark ettiniz – arada büyük fark vardır. Usta bir iletişimci olmanın anahtarı, nadiren akademik hayatta öğretilen şeylerde bulunur. Sınıftaki ilk günlerimizden itibaren, telaffuz, kelime dağarcığı, devamlılık, ödev teslimi, dilbilgisi, sözdizimi ve benzeri konulara odaklanmak için eğitildik. Başka bir deyişle, bize kendimize odaklanmak öğretildi. Öğrenilmesi gereken bu önemli şeyleri küçümsemek istememekle birlikte, sınıfta nadiren öğretilen iletişimin daha gü. algılanan unsurları (diğerlerine odaklanan unsurlar) liderlerin asıl öğrenmeye ihtiyacı olandır. Bugünkü yazıda, sürekli olarak kullanıldığında, daha iyi iletişim sonuçları elde etmenize yardımcı olacak birkaç iletişim özelliğini paylaşacağım.

 

Gerçekten büyük iletişimcileri, diğerleriyle etkileşimlerini bir şekilde

yürütenlerden ayıran şey keskin bir dış farkındalık geliştirme

yeteneğidir. Dünyanın en büyük liderlerini inceleyin, hepsinin

olağanüstü iletişimciler olduğunu göreceksiniz. Onlar kendi fikirleri

hakkında konuşabilirler, ancak bunu sizin duygu ve özlemlerinizi de

dile getirecek bir şekilde yaparlar. Mesajları takipçilerde derin köklere

ulaşmadığında bunu fark ederler, zira bu durumda muhtemelen

anlaşılmayacak ve daha az destekleniyor olacaklardır.

Liderin, her gün, zamanlarının büyük çoğunluğunu, bir tür kişilerarası

bir görevde geçiriyor olmalarının büyük bir sürpriz olduğuna

inanmıyorum. Ayrıca, çok sayıda organizasyonel problemin k.tü

iletişimin sonucu olarak meydana gelmesinin büyük bir şok olduğunu

sanmıyorum. Liderlerin büyük iletişimciler olmaya odaklanma

ihtiyacının altını çizen işte tam da bu paradokstur. Etkili iletişim, ister

kişilerarası, grup içi, grup içi, örgütsel veya harici düzeyde olsun

profesyonel başarının temel bir bileşenidir. Büyük iletişim becerileri ile

ilgili anlayışın geliştirilmesi sanıldığından daha kolay olsa da, kritik

zamanlarda bu becerileri uygun şekilde kullanabilmek her zaman için

umut edildiği kadar kolay değildir.

 

Kazanılan beceriler ve / veya elde edilen bilgi, ihtiyaç duyulduğunda

pratik olarak uygulanabildikleri .l.üde değerlidir. Büyük iletişimcilerin

bir numaralı ortak noktası, daha yüksek bir durumsal ve bağlamsal

farkındalık duygusuna sahip olmalarıdır. En iyi iletişimciler harika

dinleyiciler ve cin gibi gözlemcilerdir. Büyük iletişimciler, iletişim

kurulacak kişilerin ruh halini, dinamiklerini, tutumlarını, değerlerini ve

endişelerini algılayarak bir kişi veya grubu okuma konusunda

yeteneklidirler. Sadece çevrelerini iyi okumazlar, aynı zamanda

mesajlarını söz konusu çevreye tek bir vuruşu kaçırmadan adapte

etmek konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahiptirler. Mesaj,

haberciyle ilgili değildir; haberci ile ilgisi yoktur; ancak, %100 iletişim

kurduğunuz kişilerin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama ile

ilgilidir.

 

Öyleyse, becerilerinizin mükemmel bir iletişimci olma noktasına

olgunlaştığını nasıl anlayacaksınız? Bunun yanıtı: diğerleriyle

iletişiminizde aşağıdaki on ilkeyi istikrarlı bir şekilde kullanabildiğinizde

bu noktaya ulaşmış olacaksınız:

1. Çatal dilli konuşmayın: Çoğu durumda, insanlar güvenmedikleri

kişilere açılmayacaktır. İnsanlar, bir liderin onların güvenine layık

olduğu duygusuna sahip olduklarında zamanlarını adayacak ve risk

alacaklardır, oysa iderin zayıf bir karaktere sahip olduğu veya yeterince

dürüst olmadığı algısının varlığında bu şekilde davranmayacaklardır.

Güven kazanmak için çabalamak, nadiren işe yarar. Güven en çok,

doğru davranma, düşünme ve karar verme ile kazanılır. İnsanların

güvenin bulunduğu yerde birçok şeyi affedeceğini unutmayın, ancak

güvenin olmadığı yerlerde nadiren affedeceklerdir.

2. Kişiselleştirin: Kurumsal iletişim mesajları yayınlamayı bırakın ve

organizasyonel sohbetler yapmaya başlayın – monolog değil, diyalog

düşünün. Doğrusu şu dur ki, sohbet ne kadar kişisel ve ilgi çekici ise o

kadar etkili olacaktır. Aşağıdaki aksiyomda büyük bir gerçeklik payı

vardır: “İnsanlar ne kadar umursadığınızı bilene kadar, ne kadar

bildiğinizi umursamazlar.” Klasik iş teorisi, liderlerin kol mesafesinde

kalmalarını söyler. Ben, eğer karanlıkta kalmak ve sadece gerçeğin

yüksek derecede sterilize edilmiş sürümlerini elde etmek istiyorsanız,

kol mesafesinde kalın diyorum. İnsanlarla anlamlı ilişkiler

geliştirmezseniz, bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç olmadan

önce gerçekten akıllarından geçenleri asla bilemezsiniz.

3.Belirli olun: Belirlilik, Belirsizlik’ten 10 üzerinden 11 kez daha iyidir:

Anlaşılır şekilde iletişim kurmayı öğrenin. Basit ve .zlü her zaman

karmaşık ve kafa karıştırıcıdan daha iyidir. Zaman, daha önce bugün

olduğundan daha değerli bir mal olmamıştır. Liderlerin nasıl

kovalamacayı bırakıp can alıcı noktalara odaklanılacağını öğrenmeleri

kritik önemdedir – aynı şeyi başkalarından beklemek de önemlidir.

Kısalık ve berraklığın değerini anlamadan, insanlar siz daha oraya

varamadan konudan kopacağı için, daha incelikli seviyelere ulaşma

şansı yakalamanız olası değildir. Amacınız gereksiz şeyleri ayıklamak

ve kelimelerinizi saymaktır.

4. Aldıklarınıza değil, verdiklerinize odaklanın: En iyi iletişimciler

yalnızca iletişim kurarken bilgi edinme ve bilgi toplamada yetenekli

değiller, aynı zamanda fikirleri aktarma, beklentileri düzenleme, ilham

verici eylemler yapma ve vizyonlarını yayma konusunda da

beceriklidirler. Anahtar, her bir etkileşime bir hizmetkar kalbi ile

yaklaşmaktır. Gerçekten aldığınızdan daha fazla katkıda bulunmaya

odaklandığınızda, hedefe ulaşmış olursunuz. Bu genel kanının aksine

g.rünse de, diğer tarafın isteklerine, ihtiyaç ve arzularına yoğun bir

şekilde odaklanarak, kendi gündeminize odaklandığınızda

öğrendiğinizden çok daha fazla şey öğreneceksiniz.

5. Açık fikirli olun: Sıklıkla, kapalı bir aklın katılığının yeni fırsatların en

büyük sınırlayıcı faktörü olduğunu söylemişimdir. Bir lider, muhalif

fikirlere sahip olanları ve karşıt pozisyondakileri, fikirlerini değiştirmek

üzere ikna etme amacı ile değil, onları anlama hedefi ile arayıp

bulmaya istekli olduğu anda oyununu yepyeni bir düzeye taşımış olur.

Ne çok insanın aslında merak etmeleri ve ilgi duymaları gereken karşıt

görüşlerden korktuklarına hayret ediyorum. Sizinle yüzleşen, size

meydan okuyan, sizi saran ve sizi geliştirenlerle diyalogları açın.

Unutmayın , görüşler değil, açık bir zihinle tartışmayı ve öğrenmeyi

istemek önemlidir.

6. Susun ve dinleyin: Büyük liderler ne zaman yükselteceklerini ve ne

zaman düşüreceklerini bilirler. Bıktırıncaya kadar mesajınızı

yayınlamak, anlamlı bir sohbet yapmakla aynı sonucu vermeyecektir,

ancak bu, en etkili söylem biçiminin bir ders veya monolog değil,

karşılıklı konuşmada gerçekleştiğini anladığınızı varsayar. Hayatınızda

ampulün s.ndüğü ve bilginin dudaklarınızı oynatarak değil kulağınızın

kirini temizleyerek elde edildiğini anlamaya başladığınız noktaya

geldiğinizde yetenekli bir iletişimci olma yolunda ilk adımı

atmışsınızdır.

7. Ego’yu empati ile değiştir: Uzun zamandır liderlere, egolarının

yeteneklerinin tahsil edemeyeceği çekler yazmalarına izin

vermemelerini tavsiye ettim. Samimiyet şişirilmiş bir egonun gururlu

kibiriyle değil, empati ve şefkat ile iletişim kurduğunda iyi şeyler

olmaya başlar. Empatik iletişimciler, çok kırılgan bir egonun

oluşturduğu özenle hazırlanmış maskenin arkasından iletişim kurmayı

seçenlerde olmayan bir özgünlük ve şeffaflık seviyesi sergilerler. Bu

iletişim ilkesini anlamak, öfkeyi saygıya ve şüpheyi güvene çevirmeyi

sağlayan şeydir.

8.Satır aralarını okuyun: Bir an durun ve aklınıza gelen tüm büyük

liderleri hatırlayın … satır aralarını okumada çok usta olduklarını

göreceksiniz. Söylenmeyen, tanık olunmayan ya da duyulmayanı

anlamada esrarengiz bir yetenekleri vardır. Lider olmak retorik

konuşma hacmini arttırmak için bir yetki statü olarak görülmemelidir.

Zeki liderler, daha ziyade, zemini karşıya teslim ederek, haydutluk

ederek olduğundan çok daha fazla şey elde edilebileceğini bilirler. Bu

anlık iletişim çağında herkes aklından geçenleri iletmek için acele

ederken diğerlerinin zihnindekilerden elde edilecekleri farketmekte

başarısız gibi g.rünüyor. Gözlerinizi ve kulaklarınızı açık ve ağzınızı

kapalı tutun ve seviyenizin veya organizasyonel farkındalığınızın nasıl

arttığına şaşıracaksınız.

9. Konuştuğunuzda ne hakkında konuştuğunuzu bilin: Konuyla ilgili

teknik bir hakimiyet geliştirin. Konunun uzmanlığına sahip değilseniz,

pek az kişi size zamanını verecektir. En başarılı insanlar, bir duruma

veya konuya değer katamayacak kişileri dinlemeye çok az ilgi duyarlar,

ancak kendilerini duymak için konuşmaya dahil olmaya kendilerini

zorlarlar. Yapıncaya kadar taklit edin günleri çok gerilerde kaldı ve

tanıdığım çoğu kişi için hızlı ve kurnaz olanların güvenilir olmadığını

biliyorum. Hepiniz “ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir”

deyişini duymuşsunuzdur, bu ifadede kesinlikle bir doğruluk payı olsa

da, ben size ne söylediğinizin çok önemli olduğunu söylemek üzere

buradayım. İyi iletişimciler mesajlaşmanın hem “ne” hem de “nasıl”

yönlerini ele alırlar, böylece insanları içerik yerine biçim ile başbaşa

bırakan güzel konuşmacılar olma hatasına düşmezler.

10. Gruplarla bireyler olarak konuşun: Liderler her zaman samimi bir

ortamda bireylere konuşma lüksüne sahip değildir. Büyük iletişimciler,

bir mesajı bir konferans odasında 10 kişi veya bir oditoryumda 10,000

kişi ile konuşabilecekleri şekilde uyarlayabilir ve her birine birer birey

olarak doğrudan konuşuyormuş gibi hissettirebilirler. Bir ortamı nasıl

kullanacağını bilmek ve güvenilirlik, güven ve uyum sağlamak, başarılı

etkileşimlerin anahtarıdır.

 

Bonus – Gerekirse mesajı değiştirmeye hazırlıklı olun: İletişim

stratejisinin nadiren tartışılan bir diğer bileşeni, bir mesajın k.tüye

gitmesinin nasıl önleneceği ve gittiğinde ne yapılacağıdır. Bu, bir acil

durum planı hazırlamak ve geliştirmek olarak adlandırılmaktadır. Yine,

başarılı etkileşimlerin gerçekleşmesi için hedefinizin iletişim

kurduklarınızla uyumlu olması gerektiğini unutmayın. Eğer

uzmanlığınız, empatiniz, açıklık, vb. istediğiniz etkiyi yaratamıyorsa, ki

bu çok nadiren olur, bir şeyleri anında değiştirerek bir etki yaratmanız

gerekir. Harika sorular, mizah, öyküler, analojiler, konuyla ilgili veriler

ve gerektiğinde, insanlar ile bağlantı kurmak ve bağlanmalarını

sağlayacak güven ve özgüveni oluşturmak üzere cesur ifadeleri

kullanın. Bazen “Şok ve Korku” gerekli olsa da, bu taktik son çare

olarak saklanmalıdır.

 

Siz görüşmeye hazır olduğunuz için birisinin sizinle bir konuşma

yapmaya hazır olduğunu varsaymayın. Verimli bir sohbetin .nünü

açmak için zaman harcamak, porselen dükkanında bir fil olarak

kalmaktan çok daha iyidir. Dahası, eğer onlara nereden geldiğini

söylemezsen, bildiklerini varsayamazsın. Ne kadar çok insanın, kendi

amaçlarını iletmeyi dahi gerekli bulmaksızın, neyi gerçekleştirmek

istediklerini herkesin bildiğini varsaydığına şaşmaktan asla

vazgeçmedim. Mesajınızı bilgi, iş mantığı, akıl, empati vb. ile haklı

çıkarmazsanız, söz konusu mesajın daha sonra pekiştirme veya açıklığa

kavuşturmaya ihtiyaç duyan sağır kulaklara düştüğünü göreceksiniz.

Ana fikir – Buradaki liderlik dersi, bir mesajınız olduğunda (doğrudan

veya dolaylı olarak bir ü.üncü taraf aracılığıyla) iletişim kurmak için

mesajın gerçek , doğru ve iyi muhakeme edilmiş olduğundan ve belirli,

tutarlı, açık ve kesinliği olan sağlam bir iş mantığıyla doğrulandığından

emin olun. Mesajlaşma eğrisinin ön ucunda harcayacağınız biraz

fazladan zaman, büyük olasılıkla sizi arka uçta ciddi bir rahatsızlık ve

beyin hasarından kurtaracaktır. En önemlisi, iletişimin sizinle,

görüşlerinizle, konumunuz veya koşullarınızla ilgili olmadığını

unutmayın. Bu, ihtiyaçlarını karşılayarak, endişelerini anlayarak ve

dünyalarına değer katarak diğerlerine yardım etmekle ilgilidir. Bunları

yapın ve ileride yaşayacağınız iletişim sorunlarının sayısını önemli

ölçüde azaltın.

Original makale : https://www.forbes.com/sites/mikemyatt/2012/04/04/10-communication-secretsof-great-leaders/2
Posted in Duygusal Zeka.

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster