Amaç:

Kişinin karar verirken değerlendirmesi gerekenler hem duygusal hem de teknik veriler ve sezgilerdir. Bunları doğru yöntemlerle kullanan kişiler hem daha etkin kararlar verirler hem de alınan karara bağlılığı yüksek seviyede tutabilirler. Eğitimin amacı, katılımcıların, karar verirken, kendilerinin ve diğerlerinin duygularını dikkate almalarını ve alınan kararların etkili bir şekilde aktararak ilgili kişilerin bağlılıklarını kazanmalarını ve beraberce büyümelerini, genişlemelerini sağlamaktır.