İş arkadaşlarımız, müşteriler, tedarikçiler ve diğerleri ile etkileşime girerken hepimiz çok çeşitli olumlu ve olumsuz duygular yaşıyoruz. Bu duygular kararlarımızı, davranışlarımızı ve performansımızı ilginç şekillerde etkiler. Olumlu duyguların, daha geniş düşünmemize, daha derinden bağlanmamıza ve daha iyi performans göstermemize neden olan “genişlet ve inşa et” etkisi vardır. Olumsuz duygular “dar ve sınırlayıcı” bir etkiye sahip olma eğilimindedir, bu da daha kapalı fikirli olmamıza, daha az ilgi çekici olmamıza ve performansta daha zayıf olmamıza neden olur. Kolektif düzeyde, bu duygular alt çizgiyi etkiler. Yüksek performans gösteren organizasyonlarda, insanlar düşük performans gösteren organizasyonlara göre daha fazla olumlu duygu ve daha az olumsuz duygu yaşarlar.

Şirket Duygu Kültürü İndeksi (ECI), işteki duyguların üç boyutunu ölçmek için tasarlanmıştır:

Adil ve makul duygular

İş yerinizin doğası ve bağlamı göz önüne alındığında, çalışanlarınızın işyerinde bu duyguları yaşamanın ne sıklıkla adil ve makul olduğunu düşündükleri

İdeal duygular

Çalışanlarınızın etkili olabilmeleri için iş yerinizde bu duyguları ideal olarak yaşamaları gerektiğini düşünme sıklığı

Mevcut duygular

Çalışanlarınızın iş yerinde belirli duyguları ne sıklıkla yaşadığı

Görsel dizin, personelin deneyimlediği olumlu ve olumsuz duygu düzeylerini gösterir.

Duygusal zeka geliştirme programından önce ve sonra bir organizasyon içindeki personelin duygularını ölçmek için  kullanılır.

Öne çıkan özellikler nelerdir?

> 5 Dakikalık Bir Ankettir

> Özelleştirilebilir

Örnek bir rapor için bize ulaşın.