Amaç

Kişinin iş ve özel yaşam kalitesini belirleyen unsur kendisini ve ilişkilerini yapıcı bir şekilde yönetebilmesidir. Kişinin, kendisinden farklı kişiliklere sahip insanlarla ilişki kurabilmesinin temelinde o kişilikleri anlamak ve o kişiliklerle uyumlu davranış sergileyebilme becerisi yatar. Her insanın kırmızı çizgisi ve yeşil alanları farklı olabilir.

Bu programın amacı, katılımcıların, yapıcı ve yıkıcı davranışları oluşturan, bu kırmızı ve yeşil alanları, yani güçlendiricileri ve tetikleyicileri fark ettikten sonra bunları yönetebilmelerini sağlayarak, olumlu bir ilişki ortamı oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Bu sayede katılımcılar, hem kendilerinin hem de diğerlerinin zor durumlarla başa çıkabilme becerilerini arttırarak, ani tepkileri kontrol etme, çatışmaları ve değişim süreçlerini yönetmelerini sağlamak ve farklı kişiliklerle yapıcı iletişim kurma yöntemlerini kazanırlar.