Amaç:

Günümüz dünyası her zamankinden daha belirsiz ve karmaşık. Bu program içinde bulunduğumuz zor durumlarda, kendimizi ve ilişkilerimizi yönetebilmek için duygu ve düşünce yapımızı nasıl daha iyi kullanabileceğimiz konusunda önemli beceriler sağlar. Yoğun iş ortamlarında, artan talepler ve stres özellikle işyerlerinde olumsuz davranışlara ve bu davranışların beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Bu durumlar karşısında çabuk toparlanabilmek, kişinin kendi duygu durumunu ve duygularını zamansal ve davranışsal olarak yönetebilmesiyle ilgilidir. Bu eğitim katılımcıları, zor durumlar karşısında, streslerini ve zor kişileri yönetme, ve bu durumlardan güçlü̈ olarak çıkabilme becerileri kazanırlar.