Liderlik Değerlendirme Aracı

Lider, kendisinin ve birlikte çalıştığı kişilerin potansiyelini ortaya çıkaran kişidir. Etkin bir lider olmanın yolu belli yetkinliklerdeki gelişime bağlıdır. Kurumlarda duygu bilimi ve duygusal zeka konusunda gelişim sağladığımız çalışmalarımızda kullandığımız araçlardan birisi de Liderlik yetkinliklerinin değerlendirilmesi. Bu çalışmada yönetici ve liderler hem kendilerini değerlendiriyor, hem de dışarıdan nasıl algılandıklarını ölçümleniyor. Çıkan sonuçlarla kişiye özel liderlik yetkinlik haritası beraberinde gelişim çalışmaları çok daha etkin hale geliyor. Sonuçta kazanan hem liderler hem de çalıştıkları kurumlar oluyor.
Genos Liderlik Değerlendirme Aracını bir örnek rapor ile tanımak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Satışta Duygusal Zeka Değerlendirme Aracı

Duygusal zekası yüksek olan satış görevlileri kendi duygularını yansıtabilir ve onları alıcıyla ve onlarla uğraştıkları duruma en iyi uyacak şekilde ayarlayabilirler. Yüksek duygusal zekaya sahip satış görevlileri, kendi duygularını düzenleme, alıcı duygularını olumlu etkileşimler getiren ince bir şekilde uyarlama ve etkileme konusunda daha yeteneklidir. Alıcılar duyguya dayalı olarak satın alırlar ve seçimlerini mantıkla haklı çıkarırlar. Bugün alıcılar kararlarını çevrimiçi olarak ve başka yerlerde satış görevlilerinden herhangi bir girdi olmadan doğrulayabilmektedirler.
Satışın başarısı, satış sorumlularının kurdukları bağ, müşteri itirazlarını nasıl yönetildiği ve onları ne kadar güvende hissettirdikleri ile ilgilidir. Sözlerinizi ne kadar iyi yerine getirdiğinize, ilişkiyi sürdürmenize ve alıcının sadık kalmasına yardımcı olan iç anlaşmazlıklarda gezinmesine yardımcı olursunuz. Duygusal zeka bütün bunları destekleyen kritik yetkinliktir. Duygusal zeka zamanla geliştirilebilir ve geliştirilmelidir. Gerekli olan tek şey gelişme arzusu, öz farkındalık ve tekrar tekrar denemektir.
Kişiselleştirilmiş Genos Satışta Duygusal Zeka Raporu, bu öz farkındalığın temelini oluşturmak için tasarlanmıştır. Gelişimsel bir yolculuğun başlangıç noktasıdır.

Genos İşyeri Davranışları Değerlendirme Aracı

Araştırmalar, mutluluk, başarı, zihinsel sağlık, mizah, iyi ilişkiler gibi birçok konunun duygusal zeka yetkinliklerine bağlı olduğunu göstermiştir. İş yerinde duygusal zekalarını davranışlarına yansıtan kişilerin var olması kurumları başarılı ve öncü kılar. Yaptığımız çalışmalarda araştırma sonuçları ile oluşturulmuş olan iş yeri davranışları değerlendirme aracını uygulayarak çalışanların hem kendi davranışlarını nasıl gördüklerini hem de dışarıdan nasıl algılandıklarını ölçümlüyoruz. Çıkan sonuçlara göre oluşturduğumuz nokta atışı gelişim çalışmaları ile ülkemizdeki kurumlara destek oluyoruz.
Genos İş Yeri Davranışları Değerlendirme Aracını bir örnek rapor ile tanımak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşe Alım Değerlendirme Araçları

Kurumların başarıları organizasyondaki kişilere bağlıdır. Artık kurumlar hali hazırdaki çalışanlarının yanı sıra yeni işe alımlarda da belli yetkinlikleri gelişmiş olan kişileri tercih ediyorlar. Çünkü hangi iş olursa olsun, kişinin kendisiyle ve birlikte çalıştığı kişilerle iletişim kurma yeteneğidir temel olan ve bu temel de kişinin duygusal zekasını davranışlarına ne oranda yansıttığına bağlıdır. İşte bu noktada işe alım ve değerlendirme süreçlerinde kurumlara destek olmak için İşe Alım Değerlendirme Aracını uyguluyoruz. Bu ölçümleme ile adaylarınız arasındaki geleceğin yıldızlarını daha iyi tanımlama şansını yakalıyorsunuz.
Genos İşe Alım Değerlendirme Aracını bir örnek rapor ile tanımak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şirket Duygu Endeksi

Kurumların başarıları organizasyondaki kişilere bağlıdır. Artık kurumlar hali hazırdaki çalışanlarının yanı sıra yeni işe alımlarda da belli yetkinlikleri gelişmiş olan kişileri tercih ediyorlar. Çünkü hangi iş olursa olsun, kişinin kendisiyle ve birlikte çalıştığı kişilerle iletişim kurma yeteneğidir temel olan ve bu temel de kişinin duygusal zekasını davranışlarına ne oranda yansıttığına bağlıdır. İşte bu noktada işe alım ve değerlendirme süreçlerinde kurumlara destek olmak için İşe Alım Değerlendirme Aracını uyguluyoruz. Bu ölçümleme ile adaylarınız arasındaki geleceğin yıldızlarını daha iyi tanımlama şansını yakalıyorsunuz.
Genos İşe Alım Değerlendirme Aracını bir örnek rapor ile tanımak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.