Bugün “sessiz istifa”, “prekarya çalışma”, “tükenmiş çalışanlar”, “iş-özel hayat dengesi/dengesizliği” konuşuyorsak, bilin ki bunların çalışanlar ve kurumları açısından olumlu tarafa çekilmesi mümkün. Çalışanların kariyerlerini yapılandırmaları için karar verme yolculuklarında her yaş ve tecrübe düzeyinde kariyer danışmanlığı ile kendilerini, hayallerini, ideallerini gözden geçirmelerinin kendileri kadar çalıştıkları kurumlara da fayda sağlayacağı bilinmekte. Bu noktada kurumlarından kariyer danışmanlığı desteği alan çalışanları elde tutmak daha mümkün görünmekte. Çalışanını anlam arayışında yalnız bırakmayan kurumlar, en çok tercih edilenler oluyor.

BC Consulting olarak bu aşamada, bağımsız bir kariyer danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Çalışanların performans değerlendirme ve yetenek yönetimi süreçlerinden bağımsız, kişisel yolculuklarında bulundukları yerle uyumları için özellikle Kariyer Uyum Becerisi üzerinden kurgulanan bir bağımsız danışmanlık süreci olarak değerlendirilebilen bu çalışma ile bireylerin kendi yolculukları anlam kazandıkça kurumlarıyla olan ilişkileri de kalibre oluyor.

Bu danışmanlık sürecinde çalışanımızdan önce “insanımız” dediğiniz bireylere, kariyer = hayat dedikleri yolcuklarında BC Consulting danışmanlarıyla eşlik ediyoruz.

KAZANIMLAR

Bire bir yüz yüze ya da online yapılan görüşmelerde bireylere asla “sen x mesleğinde başarılı olursun”, “y işi senin için en iyisi” ya da “z pozisyonundan vazgeçmemelisin” demeyiz.

• Bireyin aklında bir iş / meslek seçimi ya da kariyer değişikliği fikri varsa, bunun inşasının ne kadar olanaklı olduğunu kendisinin keşfetmesine aracılık ederiz.

• Bireyin aklında bir iş / meslek seçimi yoksa ve bir seçim yapmak, bir kariyer kararı almak istiyorsa akılcı ve sezgisel yaklaşımların neler olabileceği ile ilgili farkındalık kazanmasına aracılık ederiz.

• Her iki durumda da belirsizlik, değişim ve yapılandırma ile nasıl baş edebileceğine ilişkin bir içgörü geliştirmesine aracılık ederiz.

Bu görüşmelerin nihai hedefi bireyin kendi kaynaklarını rasyonel bir şekilde tanıması ve kariyer planlamasını kendi başına, profesyonel bir destek ile yapabilir hale gelmesidir.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.