Çalışanların Gerçekten Önemsendiğinin Somut Göstergesi

Çalışanlar gerçekten geleceklerinde nasıl bir yerde olacakları konusunda şirketleri tarafından önemsendiğinde, konuyla ilgili bir yol haritası sunulduğunda ve tarafsız bir bakış açısı yakalandığında çalışanların şirkete olan bağlılıkları büyük bir oranda artış göstermektedir.

Bir meslekte zamanla çalışılarak elde edilmiş olan başarı ve uzmanlık, çıkılan kariyer basamaklarının sayısını bize gösterir. İstemediği pozisyonlarda, hayal etmediği ve kendini konumlandıramadığı bir kariyer basamağında kişinin verimli olması beklenemez. Kariyer iş hayatında bu nedenle önem taşıyan bir meseledir. Öyle ki bireyin sevdiği işi yapması için ilgi alanlarına göre bir kariyer planlaması yapması iş hayatında başarı ve yüksek doyumla çalışmasını beraberinde getirir.

Önceden kariyer, kurumsal düzeyde ele alınırdı, sonraları ise bireysel düzeyde. Bugünse, bireysel düzey için kurumların neler yapabileceklerini konuşuyoruz. Elde tutma tam da böyle bir gündemle karşımızda.

Bir yanda elde tutma öte yanda çalışanın “anlam arayışı”, nihai olarak aynı noktada birleşiyor: bireyin, hangi rol ya da pozisyonda olursa olsun kişisel sosyal gelişim alanlarını belirlemesi, yaşam boyu öğrenme olanaklarını verimli değerlendirmesi, değişime uyum sağlaması ve kurumların da tüm bunlar için çalışanlarına olanak tanıması.

İnsanların yaşam kalitelerini yükseltme istekleri ve artan rekabet bireyleri kurumsal kariyer planlamasına iten önemli sebeplerden. Kariyer planlaması gelecek hedefi anlamına da gelmekte ve bu hedefler doğrultusunda atılan adımlar güven çalışanlara güven vermektedir.

Bugün “sessiz istifa”, “prekarya çalışma”, “tükenmiş çalışanlar”, “iş-özel hayat dengesi/dengesizliği” konuşuyorsak, bilin ki bunların çalışanlar ve kurumları açısından olumlu tarafa çekilmesi mümkün.

Çalışanların kariyerlerini yapılandırmaları için karar verme yolculuklarında her yaş ve tecrübe düzeyinde kariyer danışmanlığı ile kendilerini, hayallerini, ideallerini gözden geçirmelerinin kendileri kadar çalıştıkları kurumlara da fayda sağlayacağı bilinmekte.

Kurumsal Kariyer Planlama Danışmanlığı’nın Şirketinize Faydaları Nelerdir?

Kariyer planlamasının bireylere yarar sağladığı kadar şirkete de faydalı olduğu aşikardır.

  • Şirketlerin ihtiyaçlarına göre bireylerin olumlu veya olumsuz özellikleri bilinerek, planlar yapılarak şirket için daha doğru ve nitelikli çalışanlarla daha kaliteli işler yapılmış olunmaktadır.

  • Şirketlere hangi çalışanlarına terfi vereceklerini karar verirken, çalışanın yolunu açması nedeniyle kolaylık sağlamaktadır.

  • Çalışanların yeteneklerini ve ne yapmak istediklerini keşfettirilerek farklı pozisyonlara geçiş yapması, yeteneklerini doğru yerde kullanması sağlanmaktadır.

  • Bunların sonucu olarak da çalışanları işe olan ilgisi, azmi ve bağlılığında artış görülmektedir.

En önemli nokta ise kurumsal kariyer planlama süreci çalışanla kesinlikle şeffaflıkla, aynı zamanda da çalışanın izni dahilinde yani gizlilik esasıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu noktada kurumlarından kariyer danışmanlığı desteği alan çalışanları elde tutmak daha mümkün görünmekte. Çalışanını anlam arayışında yalnız bırakmayan kurumlar, en çok tercih edilenler oluyor.

Bu aşamada BC Consulting olarak sunduğumuz kurumsal kariyer danışmanlığı seanslarımızı, Kent State Universty’den Yrd. Doçent ve Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü’nden Ph.D. derecesine sahip Mark L. Savickas’ın yaklaşımı çerçevesinde profesyonel kurumsal kariyer planlama danışmanları ile gerçekleştiriyoruz.

Sunduğumuz kurumsal kariyer danışmanlığının aşamaları ve kazanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.