Yapay Zekanın Yükselişi Duygusal Zekayı Daha Da Önemli Kılmaktadır

Tüm dönüştürücü teknolojiler gibi, öğrenen makine ve yapay zekanın yükselen gelişimi de aynı anda hem heyecan verici hem de korkutucu. Takvimlerimizi yönetmekten tıbbi tanı koymaya kadar hayatımızı geliştirebileceği tüm alanları düşünmek heyecan vericidir, ancak sosyal ve kişisel sonuçları ve özellikle de kariyerlerimiz üzerindeki olası etkilerini düşünmek korkutucudur. Makinenin öğrenmesi gelişerek devam ederken, her birimiz kendimizi farklılaştırmak için yeni beceriler geliştirmeliyiz.

Ancak bunlar hangi beceriler olmalıdır?

Yapay Zeka, otomasyon ve robotların piyasaları ve işgücünü

değiştireceği uzun zamandır bilinmektedir. Kendini süren otomobiller,

ü. binin üzerinde kamyon şoförünü yeni istihdam alanları aramaya

zorlayacaktır ve Tesla gibi robot üretim hatları, şu an 12 milyon olup

azalan imalat işlerini eritmeye devam edecektir. Fakat bu, sadece

bozulmanın başlangıcıdır.

 

Yapay Zeka gelişimi arttıkça, “yapma” işlerinin de ötesinde daha geniş

bir “düşünme” işleri kümesi etkilenecektir. Burada, son birkaç yıla kadar

gerçek ve eğitimli bir insanın katılımı olmadan yapılabileceğini hayal

bile edemeyeceğimiz işlerden söz ediyoruz. Yani, öğretmen, doktor,

finansal danışman, borsacı, pazarlamacı ve işletme danışmanı gibi

işler.

 

Makinelerin insanoğlundan daha iyi yapabileceği pek çok şey

olduğunu itiraf etmekten gurur duymuyor olmalıyız. Birçok nitelikli iş

aynı genel iş akışını takip eder:

1. Verileri topla

2. Verileri analiz et

3. Sonuçları yorumla

4. Önerilen bir eylem planı belirle

5. Eylem akışını uygula

Bu akışın geçerli olduğunu görmek için herhangi bir meslek grubuna

bakabiliriz. Doktorlar, testler yapar, sonuçları analiz eder, teşhis için

sonuçları yorumlar, tedavi biçimini planlar ve bu tedavi planını

gerçekleştirmek için hasta ile birlikte çalışırlar.

 

Mali müşavirler, müşterileri ve potansiyel yatırım araçları ile ilgili

verileri toplar ve analiz eder, risk toleransı gibi çeşitli faktörlerin

etkilerini yorumlar, bir yatırım stratejisi önerir ve müşterilerin zaman

içinde bu stratejiyi uygulamalarına yardımcı olurlar.

Bu yüksek vasıflı işçiler, üç yetenekleri nedeniyle yüksek oranları

yönetebilirler. Önceden belirlenmiş görevleri hızlı ve doğru bir şekilde

yerine getirebilme becerileri, bir eylem biçimini belirlemedeki

deneyimleri ve müşterilerin bu eylemleri uygulamalarına yardımcı

olmaya d.nük yüksek anlayış yetenekleri. Yapay Zeka ve öğrenen

makine, ilk iki özellik ile ilgili yeteneklerimizi hızla aşacak ve bu, yapay

zeka tarafından d.nüştürülen bu kariyerlerde kalmak isteyen bir işçi

için gerekli beceri setini değiştirecektir.

Veri toplama ve analizinde otomatik sistemlerin rolünü görmek

kolaydır. Makinelerin bu tür görevleri verimli bir şekilde yapabildiklerini

zaten kabul ediyoruz. Ancak, potansiyelleri bunun çok ilerisine

gitmektedir. İnsanlar sınırlıdır ve çoğunlukla önyargılıdırlar. Doktorlar,

uzmanlık alanlarındaki her yeni yayına yetişemeyeceklerdir. Bunun

yerine, kendi alanlarındaki eksiksiz bilgi yerine, az sayıda kişisel

deneyime güvenmek zorundadırlar. Danışmanlar da kariyerleri

boyunca ancak belirli sayıda şirket d.nüşümü yaşayabilirler. Dar bir

deneyim setinden, tercihlerini, beklentilerini ve g.rüşlerini oluştururlar.

İnsanlar, yeni bilgileri işlerken sınıra ulaştıklarında daha fazla sunucuya

bağlanamazlar. Bunun yerine, kendi çoğunlukla önyargılı

tercihlerimize, alışkanlıklarımıza ve tahmin yöntemlerimize güvenmek

zorunda kalırız.

 

Bazı insanlar, sağlık ve paranın yönetimi gibi önemli kararlarda asla

makinelere güvenmeyeceğini söyleyebilir, ancak bu, yirminci yüzyıl

düşüncesidir. Ancak yeni nesil, güvendiği akıllı makinelerle çalışıyor ve

çoğunlukla bunu tercih ediyor. Dahası, sonuçlar tartışma g.türmüyor.

Zaten halihazırda IBM’in Watson’u doktorları zorlayan tıbbi vakaları

..züyor ve yatırımcılar pahalı, aktif olarak yönetilen fonlardan daha iyi

performans gösteren pasif olanlara kaçıyorlar. En değerli kariyer

yollarımızdan bazılarının değeri halihazırda aşınmış durumda.

Mesleklerinde güncel kalmak isteyen kişiler, yapay zekanın

kopyalamakta zorluk çektiği beceri ve yeteneklere odaklanmalıdır –

insanları anlama, motive etme ve karşılıklı etkileşim. Akıllı bir makine

bir hastalığı teşhis edebilir ve hatta bir doktordan daha iyi bir tedaviyi önerebilir.

Bununla birlikte, hastanın yanında oturup, yaşam

durumlarını (finans, aile, yaşam kalitesi vb.) anlama ve hangi tedavi

planının en uygun olduğunu belirlemeye yardım eden bir insan gerekir.

Benzer şekilde, akıllı bir makine karmaşık iş problemlerini teşhis

edebilir ve bir organizasyonu geliştirmek için eylemler önerebilir.

Bununla birlikte, yine de ekibi harekete geçirmek üzere liderlik etme,

çatışmaları önlemek için politik davranma ve değişime .ncülük

edebilecek yüksek anlayıştaki kişileri belirleme gibi işler için en uygun

Çözüm bir insandır. Önümüzdeki on yılda, bu insani yetenekler giderek daha değerli hale

gelecektir. Yapay Zeka ve öğrenen makine diğer görevlerimizi

devraldığında, ikna, sosyal anlayış ve empati gibi beceriler

farklılaşmayı sağlayan nitelikler haline gelecektir. Ancak ne yazık ki, bu

insan odaklı beceriler eğitim ve öğretimde genellikle ikincil öncelik

olarak g.rülmektedir. Bizim kendimize .zgü durum ve arzularımızdan

çok raporlar ve verilerine odaklanan doktor, finansal uzman veya

danışman ile hepimiz deneyim yaşamışızdır.

Bu beceriler, iyi veya kötü, otomatik sistemler arttıkça kendi alanlarında

kalmayı isteyen herkes için zorunlu hale gelecektir. Bu noktada üç önerimiz var:

● Teknolojik gelişme ile savaşmayın. Öğrenen makine ve Yapay Zeka,

sonuçları iyileştirme ve maliyeti düşürme yeteneğine sahiptir – bu

nedenle robotlarla savaşmayın. Endüstrinizdeki değişimi kabullenin,

verimli ve tamamlayıcı olmasını sağlamak için çalışın.

● Kendinizdeki insanlarla etkileşim, onları motive etme ve

değerlendirme yeteneklerini inceleyin. Duygusal zeka ile ilgili, gü.lü ve

zayıf yönlerinizi tanıyın.

● Duygusal zekanızı geliştirmeye yatırım yapın. En basit yol, rolünüzde

neyin önemli olduğu ile ilgili zihinsel modelinizi değiştirmek ve

başkalarını daha iyi yönetebilme, etkileme ve ilişkiye girebilme üzerine

yoğunlaşmaya başlamaktır. Ya da, eğitim fırsatlarını araştırarak bir

adım daha ileri götürün.

Sunmanız gereken akıllı makinelerden daha iyi yapabileceğiniz şey

çevrenizdeki insanlarla ilgilidir. Kariyerinizin daha teknik parçalarına

olduğu gibi, bu yetenekleri de yetiştirmeye ve yatırım yapmaya

başlayın. Olağanüstü bir motive edici, yönetici veya dinleyici

olabilirseniz, teknoloji endüstrinizi değiştirdiğinde halen oynayacak bir

rolünüz bulunacaktır.

Original makale: https://hbr.org/2017/02/the-rise-of-ai-makes-emotional-intelligence-moreimportant

Yazarlar:

Barry Libert, platformlar ve ağlar alanında uzman Yönetim Kurulu ve

CEO danışmanıdır. Bir Yapay zeka şirketi olan Open Matters’da

Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca, The Network Imperative: How to

Survive and Grow in the Age of Digital Business Models adlı kitabın

yazarlarındandır.

Megan Beck, OpenMatters’da dijital danışman ve Wharton’da

araştırmacıdır. Kendisi, The Network Imperative: How to Survive and

Grow in the Age of Digital Business Models adlı kitabın

yazarlarındandır.

Posted in Duygusal Zeka.

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster