Duygusal zeka ile başarı bulmanın 6 yolu

LaRae Quy, 24 yıl boyunca bir FBI gizli ve karşı istihbarat ajanı olarak çalışmıştır.

İşi yabancı casusları açığa çıkarmak ve onların ABD hükümeti için çalışmalarını

sağlamaktı. Bir FBI ajanı olarak, risk, belirsizlik ve aldatma ortamlarında

hayatta kalmak için zihinsel gücünü geliştirdi. Quy, “Güçlü Bir Zihnin Sırları”

ve “Kadın Liderler için Zihinsel Güç: Güçlü Yönlerinizi Tanıma ve

Yararlanmaya İlişkin 52 İpucu ” kitaplarının yazarıdır. ”

Bu makalesinde başarılı olmak için duygusal zekayı kullanmanın

yollarını özetliyor.

 

Bazıları FBI ajanlarını fazla yumuşak olmakla suçlayabilir, ancak

duygusal zeka en başarılı FBI araştırmalarının merkezinde yer alır.

Duyguları tanıma, kontrol etme ve ifade etme yeteneği, yabancı

istihbarat görevlilerini ABD hükümeti için çalışmaya davet ettiğimde

başarımı yönlendiren tek faktördü. İnsanların farklı konuşma konularına

nasıl tepki verdikleri konusunda uyanık kaldım, böylece duygularının ve

düşüncelerinin davranışlarını nasıl yönlendirdiği konusunda fikir

edinebilecektim.

 

FBI ajanlarını sürekli olarak işlerini nasıl daha iyi yapabilecekleri

konusunda eğitirken, ben duygusal zekanın önemini bunu

gösteremeyen takım arkadaşlarını gözlemleyerek öğrendim. Onlar

engelleri kaşamayan ve insanlarla ilişki kuramayanlardı. Sadece bu

değil, çoğu zaman belirli bir kişisel farkındalık eksikliği yaşarlardı, bu

yüzden yanlış yaptıklarından habersizlerdi – ki bu sadece kolluk

kuvvetlerinde değil, herkesin başına gelmesi muhtemel bir sorun.

 

Araştırmalar duygusal zekâyı, yıldız performansçıları ortalamadan

ayıran kritik faktör olarak gösteriyor. Bağlantı o kadar güçlüdür ki, en iyi

performans gösterenlerin % 90’ı yüksek duygusal zekâya sahiptir.

Diğer yandan, düşük performans gösterenlerin sadece % 20’si

duygusal zeka açısından yüksek puan alabilmektedir. Yani, duygusal

zeka olmadan da yıldız olunabilir, ancak bunun şansı çok zayıftır.

Aynı çalışma, yüksek seviyede duygusal zekaya sahip kişilerin aynı

zamanda daha fazla para kazandığını ortaya koydu. Bu bulgu,

dünyanın her bölgesinde, her sektördeki, her seviyedeki insanlar için

geçerlidir.

 

Duygusal zeka davranışımızı nasıl yönettiğimizi, sosyal

komplikasyonları nasıl ele aldığımızı ve olumlu sonuçlar verecek etkili

kararlar almamızı etkiler. Kendi duygularımız ile ilgili farkındalık ve

merak, diğerlerinin duyguları ile ilgili merakımız, bizi yalnızca olumsuz

olanları tanımak için değil, aynı zamanda nasıl kontrolden

çıkabileceklerini öngörmek için de daha güçlü bir konuma yerleştirir.

Engellere, talihsizliklere ve sıkıntılara tepkilerimiz genellikle bilinçli

değil, alışkanlıktan kaynaklıdır. Biraz eğitim ve farkındalık, daha akıllı

seçimler yapmak ve daha başarılı olmak için ihtiyaç duyduğumuz

duygusal zekayı geliştirmemize yardımcı olabilir.

İşte başarılı insanların duygusal zekayı, başarılarını öngörmek için

kullandıkları altı yol:

 

1. Psikolojik falcılık yapmak

Her zaman mutlu olmakla ilgili olmamız, günlük deneyimlerden çok

fazla şey beklememize neden olabilir.

Psikolog Maya Tamir, stresli durumlarda mutluluğun peşinde koşmak

yerine, uzun vadeli hedefinizi düşünmeniz gerektiğini tavsiye eder.

Uzun vadeli hedefinizi açıkça belirledikten sonra, o durumda yaşamak

istediğiniz duyguyu seçebilirsiniz.

Örneğin, bir uzlaşmaya varmak konusunda baskı altında olan liderler,

daha başarılı olmalarına yardımcı olacak duygu veya hissi tercih etmek

için duygusal zekayı kullanabilirler.

İpucu: Duygusal zekası yüksek olan başarılı insanlar her zaman hoş

duyguları seçmezler; bunun yerine, onları yoldan aşağıya ve uzun

vadeli hedeflerine doğru yönlendirecek olanı seçerler. Bir karar verme

durumu ile karşı karşıya kaldığınızda, en kolayı gibi hissetmediğinizi

seçmekten kaçınmayın. Bunun yerine, sizi uzun vadeli hedefinize

yönlendirecek olanı seçtiğinizden emin olun.

 

2. Erken müdahale anahtardır

Bazen çıkış stratejisinin olmadığı durumlara düşeriz. Olumsuz bir

durumu önceden tahmin edebilirsek proaktif önlemler alabiliriz.

Canavarı bizi ele geçirmeden henüz gençken yenebilirsek daha iyi

durumda oluruz.

Duygusal olarak zeki insanlar, tetikleyicilerini inceler ve bu bilgiyi,

onlardan en iyisini elde etmek üzere durumlardan ve insanlardan

korunmak için kullanırlar. Her zaman başa çıkılması gereken sinir

bozucu bir kahkaha ya da bezdirici bir alışkanlığa sahip biri vardır, bu

yüzden bu kişilerle birlikte olmanız gerektiğini biliyorsanız koruma

tamponları geliştirin. Olumsuz duyguları tetikleyen durumlar, özellikle

de onların önlenebileceğini bildiğiniz zaman, insanın kendisini sıkkın

hissetmesine sebep olur.

Stres ve olumsuz duygular üreten birçok olay, kazalar veya hastalıklar

gibi kontrol edilemez. Bununla birlikte, birçoğu, eğer onları nasıl

öngöreceğiniz ve müdahale edeceğiniz konusu ile ilgiliyseniz,

yönetilebilir.

İpucu: Önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacağını bildiğiniz

potansiyel bir stres kaynağını tanımlayın ve ele alın. Şimdi, böylece

daha sonra duygusal sıkıntıya girmeyeceğiniz bir çıkış stratejisi

geliştirin.

 

3. Kaçınma bir seçenek değilse

Ancak, olumsuz bir durumdan kaçmak her zaman mümkün değildir. Bir

seçim yapma şansı verildiğinde, çoğumuz hoş olmayan ya da üzücü duyguları yaratan durumlardan kaçınmayı seçerdik. Olumsuz duyguların yaşanacağını bildiğimiz insanlarla veya durumlarla uğraşmaya zorlanmak yorucudur. Kafamızı dağıtmak için bahaneler aramamız ya da rahatlamak için uzaklaşmaya çalışmamız şaşırtıcı olmaz.

 

Hepimizin duygusal tetikleyicileri var – bam telimize basan ve

başarımızı sabote edebilecek şekilde hareket etmemize neden olan

durumlar ve insanlar. Ancak yapılan araştırmalar, olumsuz bir durum

bekleyenlerin genellikle yapıcı şekilde tepki verdiğini göstermiştir. Bu

kişiler olumsuzluğu delip geçme cesareti geliştirmektedir.

 

Sebep şudur: Durum ard arda tekrarlanırken beyninizin gözlemleme ve

içsel tepkilerden ayrılma yeteneğini arttırırsınız, böylece kendinizle

olumsuz durum veya kişi arasında bir tampon görevi görecek şekilde

duygusal yönetimi güçlendirirsiniz.

 

İpucu: Hayatınızda kaçınmanın bir seçenek olmadığı durumları

tanımlayın. Duygusal tepkilerinizi yönetmenin yollarını bulmak üzere

durumun olumsuzluğundan arının.

“Şimdi bir çıkış stratejisi geliştirin, böylece daha sonra duygusal bir

olumsuzluğa kapılmayın.”

 

4. Duygunuzu yeniden çerçeveleyin

Çoğunlukla, yeniden çerçevelersek duygularımızı yönetebiliriz. Öfke ve

korku enerji ile dolu duygulardır; bu yüzden olumsuz bir şekilde ifade

etmektense onları daha olumlu bir kanala yönlendirin. Bu bir kömür

yığını mı, yoksa yapım aşamasında bir elmas mıdır?

Örneğin, topluluk .nünde yapacağınız bir konuşmadan korkuyorsanız,

bir sonraki performansta bu gergin enerjiyi “ bomba gibi hazır olmak”

olarak yeniden adlandırın.

 

Duyguları yönetmek beceri ister; pratik yaparak zamanla daha iyi

yapmayı öğrenirsiniz. Aynı şey durumunuzu yeniden çerçevelemeniz

için de geçerlidir. Bilinçli bir eğitim gerektirir. Çoğu zaman,

duygularımızdan çıkan enerjinin nasıl tepki vereceğimize karar

vermesine izin veririz. Bize en iyi şekilde hizmet edecek duyguları

bilinçli olarak geliştirme işini yapmayız.

İpucu: Nöroplastisite araştırması, olumsuz durumlar hakkındaki

düşüncelerimizi değiştirerek kelimenin tam anlamıyla beynimizi

yeniden yapılandırabileceğimizi göstermiştir. Kendi beynimizin

sorumluluğunu alabildiğimizde kendi duygularımızın sorumluluğunu

da alabiliriz.

 

5. Bırakın dışarı çıksın

Ancak ya biri sana hakaret ederse? Ne kadar tepkilerinizi kontrol

etmeye çalışırsanız çalışın, incinmeyi önleyemezsiniz. Duygularımızı

ifade etmemiz gereken zamanlar vardır çünkü onları engellersek daha

da kötüleşirler.

 

Psikolog Roy F. Baumeister, hem mutluluk hem de üzüntü duygularını

bastıran insanlarla bir dizi deney yaptı. Bu kişilerin projelerden daha

erken vazgeçme eğiliminde olduklarını buldu. Doğal duygusal

tepkilerinde direndikleri zaman, irade ve enerjilerinin arttığı görüldü.

Maya Tamir, sahip olduğumuz duyguları, olumlu veya olumsuz

olmalarına bakmaksızın, kabul edebildiğimiz ve hoş

karşılayabildiğimizde daha mutlu ve daha memnun olma ihtimalimiz

olduğunu tespit etti.

 

İPUCU: Olumsuz duygularınızı her zaman bastırmayın. Araştırma, bunu

yapan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinde artış olduğunu buldu.

Tüm olumsuz duyguları bastırmak, aynı zamanda daha fazla bozuk

ilişkilere, kronik ağrıya, kulak çınlamasına ve diyabete yol açabilir.

 

6. İpuçlarını değerlendirin

Herhangi bir FBI soruşturmasında ilk adım özneyi gözetim altına

almaktır. Bunun birçok nedeni vardır, bunlardan biri davranış kalıplarını

tanımlamaktır. Başka bir deyişle, ajanların araştırılan öznenin

düşünceleri, duyguları ve davranışlarına ilişkin ipucu elde etmesi

gerekir.

 

Başarımız çoğu zaman insanları neyin zorladığını belirleme ve analiz

etme becerimizin bir sonucudur. Bunu yapmak bir zihniyet haline gelir

ve bu herhangi bir zamanda herhangi biri tarafından uygulanabilecek

bir şeydir.

 

Kolluk kuvvetleri çoğu zaman restoran ve hava limanlarında etrafdaki

insanlara bakar ve yalnızca gözlemlerine dayanarak yaşadıklarını, ruh

hallerini, ne düşündüklerini – yani kendi hikayelerini çözmeye çalışır. Bu

basit odaklanmış farkındalık tatbikatı, bir insanın zihnini etrafındaki

insanların yaşadıklarına ilişkin ipucu toplama fikrini geliştirebilir. Ipucu

toplamak, farkındalık seviyenizi bir iki seviye yukarı çıkarmanız

anlamına gelir.

 

Ayrıca kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. Kendinize,

“Düşüncelerimi en çok neler meşgul ediyor?” “Kendimle en çok ne

zaman rahatım?” “Başkalarında ilk olarak neleri fark ederim?” diye

sorun.

 

İpucu: Merak edin! Merak, dahiler, FBI ajanları ve duygusal açıdan zeki

olmak isteyen herkes için önemli bir özelliktir. Meraklı insanlar aktif

zihinlere sahiptirler ve her zaman sorular sorar ve cevaplar ararlar.

Tepkilerini öngörmek, sonuçları görselleştirmek ve gelecekteki

duygularını değiştirebilecek eylemleri tanımlamak için duygusal zekayı

kullanan başarılı insanlar, başarılarını öngörmekte daha iyi bir

konumdadırlar.

Subscribe
Bildir

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster