Liderlik Tarzınızı Dönüştüren 4 Duygusal Zeka Becerisi

Hiyerarşik ve otoriter liderlik tarzlarının çoğu demode oldu ve bunları ileri deneyimsel bilgilerimizle değiştirmede önemli adımlar attık. Ödül-ceza gibi alışverişe dayalı yönetim tarzlarının verimsiz olduğu kanıtlandı. Yeni çalışmalar bizi, örgütsel liderlerin ekiplerini toplu bir amaca ulaşmaya teşvik ettiği “dönüştürücü tarzları” benimsemeye yönlendirdi. Yine de halen geçiş bölgesi içindeyiz. Daha fazla lideri, zorluklarla karşılaştığında yaratıcı problem çözme kapasitesi ile empati ve güven gibi kişilerarası yetenekleri birleştirecek becerilerle donatmamız gerekiyor. Bu beceriler setini, Duygusal Zeka (EI) olarak isimlendiriyoruz. EI, son yıllarda elde ettiği popülarite ile de ispatlandığı gibi, işyerindeki olumlu etkisi neredeyse teknik beceriyi aşan çok önemli bir iş yetkinliğidir.

Basit şekli ile, EI duygusal bilgiyi kendinde ve diğerlerinde tanımlama

ve yönetme becerisidir. İşyerinde değerini kanıtlamış olsa da, bu yeni

marka liderlik yeteneğinin kıtlığını yaşamaya devam ediyoruz. Deloitte

tarafından yapılan küresel bir araştırmaya göre, liderlik, işgücü

istekliliğindeki eksiklikler değerlendirildiğinde en acil konudur.

Yüksek EI becerisine sahip liderler yetiştirilmesinde neden daha iyi bir

iş çıkaramadık? Bunun bir nedeni, iyi teknik veya satış becerilerinin iyi

yönetim becerilerine dönüşeceği yolundaki yanlış fikre inanmaya

devam etmemizdir. Ne yazık ki dayandığımız düşünce şöyledir:

..zümleme, kurma ve satma konusunda mükemmel olurlarsa,

diğerlerini de bu mükemmelliğe yönlendirebilirler. Ancak gerçekte, bu

becerilerin ve yeterliliklerin iyi bir lider olmakla pek ilgisi yoktur.

Liderlik yeteneğinin bir diğer hatalı standartı, yüksek IQ’nun liderlik

gücünün bir öngörüsü olduğunu varsaymaktadır. Liderler yüksek

olasılıkla takipçilerinden daha yüksek IQ’lara sahip olurken, güçlü

liderleri oluşturan nitelikler bilişsel zekanın çok ötesine geçmektedir.

Sonuçta, liderleri kişiliğe göre seçmek yaygın kalmaktadır. İşe başvuran

adaylarda öne çıkan agresiflik ve dışa dönüklük gibi eğilimler, tipik

olarak öz farkındalık, esneklik ve diğerlerini etkileme yetkinlikleri ile

bağdaşmaz. Zorlayıcı liderler emir vermede iyi olabilir, ancak bu

genellikle başkalarını harekete geçmeye yönlendirmez.

Yeni araştırma, EI’nin işyeri moralini iyileştirmede en etkili araç

olduğunu doğruladı. Tüm dünyadaki EI test puanları büyük veri

tabanından elde edilen sonuçların incelenmesinden sonra,

araştırmamız bugünün iş dünyasını, şu anda ve gelecekteki başarı için

hazırlamak ve geleceğe doğru itmek için gerekli yetkinliklerin temelini

oluşturan EI’nin dört direğini belirledi.

İyi haber, herkesin kişisel ve kurumsal liderlik tarzını dönüştürmek için

bu dört direği uygulayabilecek olması:

1. Her seviyede gerçeklik gösterin.Doğruluğa aykırı davranmak,

bugünün dünyasında .lüm .pücüğü olabilir. Bugünün önde gelen

liderleri güvenilir, adil ve “gerçek” olarak görülmelidir. Abartılı, kibirli ve

hükmedici liderler out ve artık bir güç olarak değerlendirilen

alçakgönüllülük in. Çalışanlar liderlerinin hakiki olduğunu

düşündüklerinde, liderlerinin arzusuna saygı duyacak ve onlar için

ekstra kilometer katedeceklerdir.

2. Tam potansiyellerini gerçekleştirmek üzere diğerlerine koçluk

yapın.İşbirliği ve mentorluk, günümüzün daha eşitlikçi işyerlerini

oluşturmaktadır. En iyi liderler, ekiplerine yönetim tarzları ile koçluk

yapmaktadırlar, bunu da en basit şekli ile ortalıkta dolaşıp görünür ve

ulaşılır olarak, kişilerin problemlerini dinledikleri bire-bir görüşmeler

yaparak, geri bildirim ve rehberlik vererek ve engelleri kaldırmak üzere

sorumluluk alarak yapmaktadırlar.

3. Kuruluşun misyonunu çalışanlara, tedarikçilere ve müşterilere

ilham kaynağı olacak şekilde aktarın.Şirketler, yalnızca para

kazanmak veya bir ürün üretmek için iş hayatında bulunmadıklarının

fark ediyorlar. Daha yüksek bir amaç duygusu geliştirmek (örneğin,

Google’ın misyonu “dünyanın bilgilerini organize etmek ve evrensel

olarak erişilebilir ve kullanışlı kılmaktır”), çalışanlar ve diğer

paydaşlarda katılımı ve motivasyonu arttırır; bu da doğru insanları

çekme ve elde tutmaya yardımcı olur. Kavrayışı güçlü liderler bir amaç,

anlam ve vizyon iletir ve geleceğin umutlu bir görünümünü ifade eder.

4. Yeniliği ve risk almayı teşvik edin.Başarı, çalışanlarını yaratıcı

düşünmeye ve yeni fikirleri savunmaya teşvik eden organizasyonlara

gelir. Bu, herkesin AR-GE bütçesi alacağı anlamına gelmez, ancak

liderlerin, çalışanlarına, yeni fikirler önermek için adil, güvenli ve

cesaret verici bir fırsat sunarken, müşterilerinin ihtiyaçlarını keşfetmek

için daha fazla özerklik ve yetki vermeleri anlamına gelir. Bu yeni lider

markası aynı zamanda riskli yeni fikirlerin başarılı olmadığı durumlarda

empati ve anlayış içinde olmalıdır. Yenilikçi liderler yaratıcı ve özerk

düşünceyi teşvik eder ve zorlukları öğrenme fırsatları olarak görürler.

Orijinal makale: http://www.business2community.com/leadership/4-emotional-intelligence-skills-transformleadership- style-01871970#F6W5Ayc2LxwFZUUV.99
Subscribe
Bildir

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster