Neden Yıllardır Israrla Duygusal Zeka Diyoruz?

Duygusal Zeka Eğitimlerimize Katılan Çalışanlar ve Kurumlar Ne Kazanıyor?

Merhaba, son dönemlerde sizlerin de sosyal medya hesaplarımızdan tanık olduğunuz gibi ‘Duygusal Zeka’ eğitimlerimizin sayısında yoğun bir artış oldu.

Her eğitimimiz öncesinde bizlere sorulan “Bu eğitimi almak şirketimize nasıl bir somut fayda sağlar?” sorusunun cevabını sizlerle de paylaşmak istedik

Artık hepimiz biliyoruz ki, bilişsel zekâ yüksekliğinin kişilerin başarılı ve mutlu bir hayat sürdürebilmelerinde yetersiz kalması nedeniyle yaşam boyu gelişebilen ve değişen koşullara adapte olabilmeyi sağlayan “duygusal zekâ” kavramı insan zekâsına yeni bir derinlik kazandırdı.

Günümüzde ise iş yaşamında neredeyse “Duygusal Zeka” konusunda hiçbir şey duymamış iş insanı yok denecek kadar azaldı. Ancak ne yazık ki duygusal zekanın şirketlere ve çalışanlara olan katkısı yeterince anlaşılamadı.

Duygusal zekanın öneminin fark edilmediği şirketlere baktığımızda psikolojik güvenlik olgusunun düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Mobbing, ahlaki olmayan davranışlar, anlaşmazlık ve çatışmalarla beraber olumsuz örgüt iklimi, örgüt kültürü değerlerinde çöküş, genel saygı duygularında azalma, güvensizlik ortamı, çalışanlarda isteksizlik, hastalık izinlerinin artması, örgütteki kaliteli ve vasıf düzeyi yüksek yetişmiş uzman çalışanların örgütten ayrılmaları, örgütten ayrılmaların artmasıyla yeni çalışan alımının getirdiği maliyet gibi çok yönlü olumsuzluklarla karşılaşılmaktalar.

‘Duygusal Zeka’ Eğitimlerimize Katılmış Şirketlerde Neler Yaşanıyor?

Karşılaştığı sorunları çözme kabiliyeti, diğerleri ile olan etkili ve pozitif iletişimi, uyum kabiliyeti, diğerlerinin yaşadıkları duyguları ve sorunları fark edebilme potansiyeli, en başta kendi duygularının farkında olabilme yetisi, genelde olumlu duyguları geliştirip ve yönetebilme becerisi ve daha birçok olumlu kavramları bünyesinde barındıran mutlu ve başarılı bir şirket topluluğu meydana gelir.

Bu sayede şirket çalışanları, çevrelerini daha iyi anlayabilen ve buna uygun tepkiler ortaya koyabilen bireylere dönüşürler. Bu anlamda davranışsal tercihler duygusal zekânın yardım ve etkisiyle yönlendirilerek; psikolojik yıldırma ve benzeri olumsuz davranışların engellenmesi, güven duygusunun oluşması, iyi niyet ilişkisinin kurulması, moralin ve sadakatin artırılması gibi olumlu durumlar elde edilir.

Çalışanlarınız ve Kurumunuz İçin Ne Yapabilirsiniz?

BC Consulting olarak “Duygusal Zeka” alanındaki araştırmaları ve modeli ile dünyaca tanınmış Genos International’ın Türkiye temsilciliğini yürütüyoruz. Şimdiye kadar ülkemizde Genos Modeli yapıtaşında sunduğumuz eğitim programlarımızı ülkemizin önde gelen birçok kurumu aracılığı ile binlerce iş insanı ile buluşturduk.

        Şimdiye Kadar Çalıştığımız Kurumlar

Çalışmalarımızın yapıtaşındaki Genos Duygusal Zeka Modelini size kısaca anlatmak isterim.

 

Duygusal Zeka gelişimi için kullandığımız Genos Duygusal Zeka Modeli, Genos International ve Swinburne Üniversitesi tarafından araştırmalar ve bilimsel yaklaşımlarla oluşturulmuştur. Ve iş yerinde ihtiyaç duyulan tüm yetkinlikler için önemli bir altyapı sağlar.

Bu altyapıya hizmet eden 6 yetkinlik açıklamasını şöyle aktarabilirim.

Öz Farkındalık: Davranışlarının, güçlü yönlerinin, limitlerinin ve diğerleri üzerinde bıraktıkları etkilerin farkında olmak. Bu yetkinlik kurum çalışanlarının diğerleri tarafından nasıl göründüğünü anlamasına hizmet eder.

Diğerlerinin Farkındalığı: Diğerlerini anlamak, fark etmek, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak ve uyumlanmak için tarzını onlara göre ayarlamak. Bu yetkinliğin yaşatıldığı iş yerlerindeki çalışanlar kendilerini anlaşılmış ve değerli hisseder, ki bu durum işyeri motivasyonu ve verimliliğinin önemli kısmını kapsar.

Gerçeklik: Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmek, tutarlı olmak ve diğerlerinin de bu şekilde davranması için onları cesaretlendirmek.

Bu yetkinlik şirket içinde kişilerin samimi ve gerçek iletişimine hizmet eder. Şirkette güven ortamı sağlar.

Duygusal Muhakeme: Karar verme aşamasında gerçekleri ve bilgiyi, kendi ve diğerlerinin duygularıyla birleştirerek karar vermek. Bu yetkinlik işyerinden alınacak optimum kararlar alınmasına ve kararların kabulüne hizmet eder.

Özyönetim: Ruh halini, duygularını, zamanını ve davranışlarını yönetmek ve kendisini geliştirmek. Yaşamda olumsuzlukların olduğu, stres ve belirsizlik durumlarının yönetilmesine hizmet eden bu yetkinlik günümüz iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu yetkinliklerdendir.

Potansiyeli Ortaya Çıkarmak: Diğerlerinin işlerini desteklemek, problem çözme aşamasında onlara yardımcı olmak, teşvik etmek ve olumlu bir iş ortamı sağlamak. İşyerinde motivasyonun ve devamlılığın sürdürüldüğü kurumların öne çıkan özelliği çalışanların beklentilerinin şirket çalışmaları ile hizalanmasıdır.

Eğitimlerimizde üzerinde çalıştığımız, modelimizdeki görünen 6 yetkinlik şirket çalışanlarını olumsuz durumlardan olumlu durumlara taşır.

Siz de şirket olarak bu konulara ihtiyaç duyuyor ve nasıl yapacağınıza dair fikir almak istiyorsanız bize hemen yazın sizi arayalım.

İLETİŞİM FORMU

    Subscribe
    Bildir

    0 Yorumunuz
    Inline Feedbacks
    Tüm Yorumları Göster