Stresi Azaltmak Ve Daha Uzun Yaşamak İçin Duygusal Zekanızı Artırın

Dr. Ben Palmer, BAppSci (Hons) PhD, CEO, Genos International

Sık tekrarlanan yüz yüze kişisel etkileşimlerin ve yakın kişisel ilişkilerin daha uzun yaşamanıza egzersiz yapmak, iyi beslenmek, sigara ve içkiyi bırakmaktan daha büyük katkısı olduğunu biliyor muydunuz?

 

Susan Pinker Köy etkisi: Yüz Yüze İletişim Nasıl Bizi Daha

Sağlıklı, Daha Mutlu ve Daha Akıllı Hale Getirebilir isimli yeni

kitabında, bu sosyal faktörlerin uyku, diyet ve egzersiz gibi birçok

fizyolojik faktörün faydalarını nasıl açık ara geride bıraktığını gösterecek

şekilde sağlık, yaşlanma ve yüz yaşını aşmış kişilere ilişkin en yeni

araştırmaları bir araya getiriyor. Yüz yüze iletişim ve yakın kişisel

ilişkiler, güveni besleyen, stresi ve acıyı azaltan ve zevk uyandıran ve

böylece daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olan

nörotransmitterleri serbest bırakır.

 

Duygusal zeka alanında yapılan araştırmalar, duygusal zekamızın

seviyesi ile ilişkilerimizin ve kişiler arası etkileşimlerimizin kalitesi

arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir (örneğin, Smith,

Heaven ve Ciarrochi, 2008’in çalışması). Daha uzun yaşamanızı

sağlayan isadece yakın ilişkiler ve sosyal etkileşimlere sahip olmak

değil, aynı zamanda onların kalitesidir. Daha fazla öz-farkındalık, daha

fazla empati sergileyen ve kendi ve başkalarının duygularını

yönetmede daha iyi olan insanlar, diğerleriyle daha kaliteli olmasının

yanında daha uzun süreli ve daha güvenilir ilişkiler kurma

eğilimindedirler. (örneğin; ilişkilerdeki insanların bize borç vermeleri,

bizi doktora götürmeleri ve ihtiyaç duyulan zamanlarda bizim için

orada olmaları daha olasıdır.)

 

Son zamanlarda, Worksafe Tasmania ve Tasmania Hükümetinin

önemli bakanlıkları ile işbirliği içinde duygusal zeka düzeyleri, mesleki

stres ve esneklik arasındaki ilişkiyi inceledik. Duygusal zeka modelimiz,

insanların işyerinde başarıya katkıda bulunduğu bilinen altı duygusal

zeka yetkinliğini ne kadar iyi gösterdiklerini ölçer. Yani:

1. Öz farkındalık: hissettiğiniz duyguların ve duygularınızın kararlar,

davranışlar ve performans üzerindeki etkilerinin farkında olmak.

2. Diğerlerinin Farkındalığı: Diğerlerinin nasıl hissettiğini algılama,

anlama ve kabul etme kapasitesi.

3. Özgünlük: nasıl hissettiğinizi açık ve etkili bir şekilde ifade etme,

taahhütleri yerine getirme ve bu davranışı başkalarında teşvik etme

kapasitesi.

4. Duygusal Muhakeme: Duygulara (kendi ve başkalarına ait) ilişkin

bilgiyi etkin bir şekilde kullanma ve karar verirken diğer olgularla

birleştirebilme kapasitesi.

5. Öz-Yönetim: Kişinin kendi ruh halini ve duygularını; zaman ve

davranışlarını etkin şekilde yönetme; ve sürekli kendini geliştirme

kapasitesi.

6. Olumlu Etki: Problem çözme, geri bildirim verme ve diğerlerinin

çalışmalarını tanıma ve destekleme yoluyla diğerlerinin duygularını

olumlu yönde etkileme kapasitesi.

 

Modelimizin tüm altı yetkinliğinin, mesleki stres ve esneklik ile anlamlı

bir ilişki içinde olduğunu tespit ettik. Bu yetkinlikleri sergileyen kişiler,

işyerinde daha az stresli ve daha esnek hissettiklerini belirttiler. Bu

çalışmada ilginç olan ve Susan Pinker’in araştırmasıyla güzel şekilde

bağlantı kuran, ‘Diğerlerinin Farkındalığı’ ve ‘Olumlu Etki’ gibi diğerleri

ile ilgili becerilerin de en az, ‘Kendini Yönetme’ ve ‘Öz Farkındalık’ gibi

kendi ile ilgili yetkinlikler kadar güclü şekilde kişisel esneklik ve ne

kadar stresli hissettiğiniz ile ilişkili olmasıydı.

 

Peki, bütün bunlardaki asıl mesaj nedir? Daha sağlıklı ve daha uzun

yaşamak istiyorsanız, duygusal zekanızı geliştirin; muhtemelen

yapabileceğiniz daha iyi bir şey yoktur. Bu sadece daha fazla ilişki

kurmanıza yardımcı olmayacak, aynı zamanda onların kalitesini de

artıracaktır. Empati ile ilgili olan ve diğerlerinin hissetme şeklini olumlu

yönde etkileyen duygusal zekâ yetkinliklerine odaklanın. Diğerlerini

nasıl duyuluyor, değer veriliyor, özen gösteriliyor, dinleniyor ve

anlaşılıyor hissettireceğinize odaklanın. İnsanların olumsuz

duygulardan daha olumlu olanlara geçmelerine ve stresli olaylara

daha etkili yanıtlar bulmalarına yardımcı olma konusunda becerilerinizi

geliştirin. İşletmemizin sloganı gibi, bu, sadece işiniz için oyun

değiştiren değil, insanlarınız için hayat değiştiren olacaktır.

Orjinal link: https://www.genosinternational.com/boost-youremotional-intelligence/
Posted in Duygusal Zeka.

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster