Stresle Baş Etmek İçin Yeni Bir Şeyler Öğrenmeyi Deneyin

İnsanların genellikle bu stresle başa çıkmak için başvurdukları iki yol vardır. Biri, stresli işin yapılmasına odaklanmak için basitçe “kemerleri bağlayıp gaza basmak”tır. Profesyoneller genellikle “eylem için önyargı” sahibidirler ve hızlı bir şekilde bir çözüm bulmak isterler ve kendilerini stresli ve yorgun hissetmelerine rağmen çalışmaya devam edebilen güçlü insanlar olmakla gurur duyarlar.

 

Diğer genel taktik, işten geçici olarak ayrılmak ve stresli ortamdan

uzaklaşmaktır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde iş günü molaları ile ilgili

yapılan araştırmalar, rahatlatıcı ve ilgi çekici molaların işyerindeki

duyguları iyileştirebildiği ve enerjiyi artırabildiğini ortaya koydu. Bu

sonuç, şekerleme odaları, egzersiz ekipmanları ve eğlence bölgeleri

gibi “dinlenme faaliyetlerinin”, bilgi yoğun sektörlerdeki şirketlerde

popüler hale gelmesini anlaşılır kılmaktadır.

 

Ne yazık ki, hem “her şeyi öğütme” hem de “uzaklaşma” potansiyel

tuzaklara sahiptir. Araştırmalar, uzun süredir, biz insanların öğütme

kabiliyetimizi kısıtlayan, ağır iş yüklerini üstlenmekte sınırlarımız

olduğunu kanıtlamıştır. Stresli ve yorgunken çaba sarfetmeye devam

etmek, sadece bize bedel ödetecek ve tükenmeye ve performans

kaybına yol açacaktır. Ve işten uzaklaşma, geçici bir rahatlama

sağlayabilirken, ilk etapta strese neden olan altta yatan sorunların

üzerine gitmez. Aradan döndüğümüzde, sadece aynı meselelerle

karşılaşmakla kalmayız, aynı zamanda ek suçluluk ve endişe

yaşayabiliriz.

 

Peki, çalışanlar stresin k.tü etkilerini hafifletmek için başka ne

yapabilir? Araştırmamız ü.üncü bir seçenek önermektedir: öğrenmeye

odaklanmak. Bu yeni bir beceri kazanmak, yeni bilgiler toplamak veya

entelektüel mücadeleler aramak anlamına gelebilir. Son zamanlarda,

biri farklı endüstri ve kurumlarda çalışanlar ve diğeri tıp görevlileri ile

yaptığımız iki farklı araştırma projesinde, öğrenme faaliyetlerine

katılmanın, çalışanları olumsuz duygular, etik olmayan davranışlar ve

tükenmişlik de dahil olmak üzere stresin zararlı etkilerine karşı

koruyabileceğine dair kanıtlar bulduk.

 

Öğrenmeyi bir stres tamponu olarak araştırdık çünkü öğrenme,

çalışanların değerli araçsal ve psikolojik kaynaklar oluşturmasına

yardımcı olmaktadır. Araçsal olarak, öğrenme bize kısa dönemli stresli

problemleri çözmek için yararlı olabilecek yeni istihbarat ve bilgi

sağlar; aynı zamanda gelecekteki stres unsurlarını ele almak, hatta

önlemek için yeni beceriler ve yeteneklerle donatır. Psikolojik olarak,

bildiklerimizi gözden geçirmek ve yeni şeyler öğrenmek için zaman

ayırmak, yetkinlik ve öz-yeterlilik duyguları geliştirmemize yardımcı

olur (hedeflere ulaşmaya muktedir olma ve daha fazlasını

gerçekleştirme duygusu). Öğrenme aynı zamanda temel büyüme ve

gelişme amacı ile bağlantıya geçmemize yardımcı olur. Bu şekilde,

sabit yetkinliklere bağlı kalmaktan ziyade kendimizi sürekli olarak

gelişmekte ve iyileşmekte olarak görürüz. Bu psikolojik kaynaklar stres

oluşturuculara karşı direnç geliştirmemizi sağlar.

 

Stres Hafifletici Bir Araç Olarak Öğrenme Üzerine Kanıtlar

İki tamamlayıcı çalışmada, ikimiz (Eunbit Hwang ile birlikte Chen ve

Dave), iş stresi ve işyerindeki davranışlarıyla ilgili olarak çeşitli

kuruluşlardan ve sektörlerden 300’den fazla ABD çalışanı üzerine

çalıştık. Önceki araştırmalar, stres karşısında insanların iş yerinde etik

olmayan davranışlarda bulunma eğiliminde olduklarını ortaya

koymuştur (örneğin, çalmak, zaman çizelgeleri üzerinde tahrifat

yapmak veya iş arkadaşlarına kaba davranmak gibi), bu yüzden, bu

açmaz için iki potansiyel çare olarak, çalışanların yeni şeyler

öğrenmelerini veya işyerinde rahatlama aktiviteleri yapmalarını

inceledik. İlk çalışma, iki hafta boyunca çalışanların işyerindeki

duygularını ve faaliyetlerini izlemek üzere günlük anketler kullandı;

ikinci çalışma, çalışanların faaliyetlerini ve duygularını gözetmenlerinin

gözlemledikleri ile ilişkilendirmek için eşleştirilmiş anket cevapları

kullanmıştır. Her iki çalışmada da, çalışanlar işyerinde öğrenme

etkinliklerini (örneğin ufkunu genişletmek, entelektüel zorluklar aramak

veya yeni bir şeyler öğrenmek ) ve işyerinde rahatlama faaliyetlerini

(örneğin, rahatlamak, yürüyüş yapmak ya da internette gezinmek için

biraz zaman ayırmak) ne ölçüde gerçekleştirdiklerini bildirmişlerdir.

İlk çalışma, stres karşısında çalışanların öğrenme ile daha fazla meşgul

oldukları günlerde, diğer günlere kıyasla daha az olumsuz duygular

(örneğin, endişe, sıkıntı) yaşadıklarını ve daha az etik olmayan

davranışlarda bulunduklarını (örneğin, şirket mülkünü almak, iş

arkadaşlarına huysuz davranmak) ortaya koymuştur. Benzer şekilde,

ikinci çalışmada, bu faydalar, diğer insanlara göre işte daha fazla

öğrenme faaliyetine katıldığını bildiren çalışanlar arasında daha

yaygındır.

 

Buna karşılık, rahatlatıcı faaliyetler stresin zararlı sonuçlarına karşı

tampon olamadı – çalışanlar diğer günlere göre işyerinde daha fazla

rahatlatıcı faaliyetler üstlendikleri günlerde (çalışma1) ve genel olarak

diğerlerinden daha fazla rahatlama üzerine odaklandıklarında (çalışma

2) da normal durumdaki ile aynı seviyedeki olumsuz duyguları

deneyimlediler ve etik olmayan davranışlarda bulundular. Bu nedenle

rahatlama, öğrenme kadar bir stres tamponu gibi görünmüyordu.

Öğrenmenin tamponlama etkileri, birimizin yürüttüğü (Sateia ve Sanjay

Desai ile birlikte Heather), işleri son derece stresli, az dinlenmeli uzun

süreli çalışma gerektiren, kritik koşullara sahip hastalar için bakım

görevi içeren tıp çalışanları ile yapılan bir çalışmada daha fazla ortaya

kondu. Giderek artan hekim tükenmişliğine yanıt olarak, iş davranışları

ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için Johns Hopkins

Üniversitesi’nde yaklaşık 80 dahili tıp uzmanını araştırdık.

 

Analizlerimiz, ekibinin daha fazla öğrenme davranışı içinde olduğunu

(yeni bilgiler peşinde koşmak veya ekibin çalışma süreci üzerinde

düşünmek gibi) düşünen çalışanların tükenmişlik düzeylerinin anlamlı

düzeyde düşük olduğunu ortaya koydu. Takım öğrenmesi ile azalan

tükenmişlik arasındaki bu ilişki, özellikle öğrenme hedefine yönelimin

daha düşük seviyelerini bildiren çalışanlar- ki bu, bu çalışanların zaten

işlerine bir öğrenme yaklaşımıyla bakmadıkları anlamına geliyordu için

daha belirgindi. Bu, diğerlerinin öğrendiği bir takımın parçası

olmanın da, kendileri öğrenmeye odaklanma eğiliminde olmayanlar

için bile (hatta özellikle onlar için) stresin zararlı etkilerini

tamponlamaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

İşyerinde Öğrenmeyi Stratejik Olarak Kullanmak

İşyerinde stresle karşılaştığınızda öğrenmeyi arttırmak için spesifik

olarak neler yapabilirsiniz?

 

İlk önce, içerden başlayın.Aklınızdaki stresli iş zorluklarını yeniden

çerçeveleme alıştırmaları yapın. Stres ortaya çıktığında, kendinize

söylediğiniz mesajı “bu, stresli bir iş görevi/ durumu” ndan “bu zor ama

öğrenme açısından ödüllendirici bir fırsat” a değiştirin. Stresli görevleri

öğrenme olanakları olarak yeniden çerçevelemek zihninizi değiştirir ve

göreve daha fazla büyüme ve uzun vadeli kazançlar açısından bir

yönelim ile yaklaşmanızı sağlar.

 

İkinci olarak, diğerleriyle birlikte çalışın ve öğrenin.Stresli zorlukla

sadece kendi başınıza güreşmek yerine, başkalarından da girdi elde

etmeye çalışın. Dışarı çıkıp akranlarınızla ve iş arkadaşlarınızla bir stres

unsuru hakkında konuşmak, onların deneyimlerinden ya da ortaya

koydukları sorular ve bakış açılarından gizli anlayışları açığa çıkarabilir.

..üncü olarak, yeni bir “iş molası” türü olarak öğrenme aktiviteleri

becerisi kullanın.Meditasyon gibi kısa olanlar veya günlük izinler gibi

daha uzun olanlar olsun, dinlendirici molalaların yanı sıra, öğrenmeyi

bizzat işyerinizdeki rutin görevlerinizden bir mola olarak yeniden

keşfetmeyi düşünün. Bu, sadece zihinsel bir marka değiştirme gibi

görünebilir, ancak eğer bir öğrenme aktivitesi, düzenli çalışma

faaliyetlerinde kullandığınız çabadan (örneğin, sayısal düşünme,

müşterilerle etkileşim) uzaklaşmanıza izin veriyorsa ve bu aktivite de

kendi esas ilginize uygunsa, sizi psikolojik olarak tazeleyebilir.

Öğrenmeyi “daha fazla çalışma” olarak görmek, zaten stresli bir

durumda bunu daha az çekici hale getirecektir, ancak bir mola biçimi

olarak yaklaşmak, onu daha çekici yapabilir ve olumlu, keyifli

deneyimler yaratma olasılığını artırabilir.

 

Öğrenmeyi kucaklamak, işyerindeki stresin olumsuz etkilerinden

kurtulmak için daha aktif bir yol olabilir. Ayrıca, öğrenme fırsatlarını

aramadan önce stresin ortaya çıkmasını beklemeye gerek yoktur. Baskı

yaratan problemler olmaksızın bile, iş hayatınızın merkezi bir özelliği

olarak öğrenmeye başlamak, kişisel kaynakları oluşturmanıza ve

işyerinizde gelecekteki strese karşı dayanıklı ve hazırlıklı olmanızı

sağlayacak donanımı edinmenize yardımcı olacaktır.

 

Orjinal makale: https://hbr.org/2018/09/to-cope-with-stress-try-learning-something-new
Subscribe
Bildir

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster