Yeni Mobbing Türü: Sessiz İşten Çıkarma

Aylardır merakla konuşulan sessiz istifadan sonra şirketlerin radarına girmiş bir kavram daha kulislerde kulaktan kulağa gezmeye başladı: Sessiz İşten Çıkarma.

Peki, o nasıl oluyor?

‘Quiet firing’ yani sessiz kovulma/sessiz işten çıkarma, çalışanların istifa etmesi umuduyla, işyerindeki tüm rutinlerini ve kendilerini, yöneticinin yok saymasıdır. Çalışma hayatını çekilmez bir hale getiren bu yöntem sessiz istifa ve hatta mobbinge kadar gidebilmektedir.

Linkedn’de yapılan bir araştırmaya göre ise çalışanların %43’ü daha önce sessiz kovulmaya şahit olmuş ya da bizzat maruz kaldıklarını belirtmişler.

Sessiz işten çıkarılmanın belirtileri nelerdir?

 • Terfi ve gelişimsel adımların reddedilmesi
 • Zam yapılmaması
 • Yeni görev ve projelerin verilmemesi
 • Yöneticinin iş sonuçları ile ilgili geri bildirimleri durdurması
 • Gerçekleştirilen toplantılara dahil edilmemesi
 • Yöneticinin etkili iletişim kurmaması
 • Basit iş yönlendirilmesi
 • Haksız ve eşit olmayan yaklaşım

Duygusal zekasını yönetemeyen yöneticiler, daha çok sessiz çıkarma yapıyor!

Sessizce işten çıkarmayı seçmelerinin nedenlerinden biri, çalışanlarla kendilerine göre zorlu gelen konuşmaları yapmaktan çekinmeleridir. Bu yöneticiler, çalışanın sinirlenmesine gerek duymadan, yavaş yavaş işten ayrılmasını isterler. 

Geri bildirim kültürleri yoktur, sağlıklı iletişim kurmakta zorlanırlar. Bu durum da şirket kültürünün olmamasından kaynaklı bağlantı boşluklarına sebep olmaktadır. Üstelik bu yaklaşım halen orada çalışanlar için de sorun teşkil eder. Hem diğer çalışanların o kişi ile olan iş ilişkisini bozar hem de ileride kendilerinin de böyle bir duruma maruz kalabilecekleri yönünde tedirginlik yaratır.

Nihayetinde kişinin bağlılık, öz değer zedeleyici yaklaşımlar. Çalışanlarda motivasyon kaybı hatta tükenmişlik yaratabilir. 

Sessiz çıkarmayı önlemenin yolları nelerdir?

 • Açık iletişime teşvik edin

Hem çalışanlarınızı hem yöneticilerinizi açık iletişim için teşvik edin.

 • İlişki kurun

Çalışanlarınızla zaman geçirmek ve sürekli iletişimde kalmak için çaba sarf ederek birebir bağ kurun.

 • Lider/Yöneticilerinizi eğitin

Sorunu kökünden engellemek için işe liderlerinizden başlayın. İçinde bulunduğu durumda, önce kendi kişisel döngülerinin, duygu ve düşüncelerinin, davranışları ve liderlikleri üzerindeki etkisini fark etmesi ve diğerleri tarafından nasıl algılandığının bilincinde olması ve sonrasında harekete geçiyor olması başarılı bir şirket kültürünün başlangıcıdır.

Hem sizin hem de çalışanlarınızın iş tatmin ve doyumlarının yüksek olduğu bir şirket kültürü için sunmuş olduğumuz liderlik seansları ve duygusal zeka eğitimleri hakkında buraya tıklayarak bizlerden bilgi alabilirsiniz.