Bir Sonraki Krizden Önce İş Direnci Oluşturmak İçin 4 Strateji

Dipak Sundaram & Heather Barrett Salgın iş liderlerine bir şey öğrettiyse, o da şu: Soru, bir sonraki krizin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır. Bir sonraki değişim her an vurabileceğinden, liderler ve örgütleri her an hazırlıklı olmalıdır.

 

Ancak çalışanlarına göre hazır olmaktan çok uzaktalar.

Çalışanların yalnızca % 38’i, kuruluşlarının mali geleceği konusunda güven duyduklarını

kesin olarak kabul ediyor. Ve çoğu çalışan – dörtte ü.ü – koronavirüs durumunun şirketleri

üzerinde olumsuz bir etkisi olacağına inanıyor.

Diğer bir deyişle, çok az sayıda lider, gelecek hakkında etkili bir istikrar duygusu

geliştirebiliyor.

 

Liderler, dünya çapındaki kuruluşların en iyi kriz yönetimi uygulamalarını inceleyerek güven

açığını kapatabilir ve direnç geliştirebilirler. Gallup deneyiminde, kalıcı organizasyonel

ihtiyaçlar ve liderlerin odaklanacağı kilit alanlar olarak dört kritik boyut ortaya çıktı.

Müşteri Deneyiminizi Kültürünüzü

Yeniden kurgulayın Yeniden Şekillendirin

Liderliğinizi İşgücünüzü

Yeniden Tazeleyin Yeniden Canlandırın

 

1. Müşteri deneyiminizi yeniden kurgulayın.

Talebi ve müşteri davranışını tahmin etmek her zamankinden daha zor, ancak nakit akışını

teşvik etmek için çok önemli. Riskler yüksek olduğunda, şirketlerin sadakat ve uzun vadeli

kar elde etmek için müşterilerini tanımaları gerekir.

Liderler, genel marka tutarlılığından .dün vermeden tüketicilerin ihtiyaçlarına uyum

sağlayarak iki y.nlü beceriyi sergilemelidir. Bu, müşteri deneyimine yoğun bir şekilde

odaklanmayı gerektirir.

 

Riskler yüksek olduğunda, şirketlerin sadakat ve uzun vadeli kar elde etmek için müşterilerini

tanımaları gerekir.

 

Şirket liderleri, müşteri yolculuklarını test etmek ve optimize etmek için gelişmiş analitiği

kullanmalıdır. Kuruluşlar, müşteri deneyimlerini yeniden tasarlayarak, değişen ihtiyaçları

karşılamak için çevik kalabilir ve en önemli anlarda bağlılığı geliştirebilirler.

Aşağıdaki soruları yanıtlamak ve güçlü bir müşteri deneyimi oluşturmak için nesnel bir

üçüncü tarafla birlikte çalışın.

Müşteri davranışları veya satın alma modelleri değişiyor mu?

Kültürümüz veya “burada işleri nasıl yapıyoruz” çevik, uyarlanabilir ve bozulmaya hazır mı,

böylece müşterilerimize hizmet vermeye devam edebilelim?

Kritik i.g.rüler için hangi müşteri zekasına ihtiyacımız var?

Müşteri deneyimimiz ve / veya hizmet sunumumuz günümüz ortamında optimal mi?

İletişimimiz dayanıklılığı ve gerçek müşteri hizmetini yansıtıyor mu?

Çeşitlendirmemizi veya iş modeli inovasyonumuzu engelleyebilecek hangi organizasyonel

engelleri ortadan kaldırabiliriz?

Müşterilerimize hizmet vermek için yeni kanallar oluşturmamız gerekiyor mu?

 

2. Kültürünüzü, krizin müttefiki olmasını sağlamak için yeniden şekillendirin.

Şu anda çoğu liderin, çalışma kültürlerini yeniden şekillendirerek ve güçlendirerek

performansı önemli ölçüde artırmak için muazzam bir fırsatı var – ki bu herhangi bir

kuruluşun en kritik varlığı.

 

COVID-19’dan önce, her 10 ABD çalışanından sadece d.rdü, şirketlerinin misyonunun veya

amacının kendilerine yaptıkları işlerin önemli olduğunu hissettirdiği konusunda kesinlikle

hemfikirdi. Bu özellikle rahatsız edicidir, çünkü bir kuruluşun kültürü amacıyla başlar.

Çalışanların amaç duygusunun eksik olduğu zayıf bir organizasyon kültürü, kurumları etik

kaygılar gibi konulara karşı daha savunmasız bırakır. Ayrıca, kuruluşun marka değerini

azaltabilir ve ekip işbirliğine ve ekip kimliğine zarar verebilir.

 

Buna karşılık, şirketler çevikliği ve inovasyon hızını kaybeder.

Güçlü kültürlere sahip kuruluşlar ise kesintilere dayanacak şekilde inşa edilmiştir.

Gü.lü kültürlerde liderler ve ekipleri amaçlarını bilirler ve aldıkları her kararda buna

dayanırlar. Temel değerleri sabit kaldığı için öncelikler değiştiğinde seçimleri daha kolay

hizalarlar. Bu, yeni koşullara tepki verirken ortaya çıkan davranışlarını bile daha istikrarlı hale

getirir.

 

Aşağıdaki soruları yanıtlamak ve gelişen bir çalışma kültürü oluşturmak için objektif bir

üçüncü tarafla birlikte çalışın.

Kuruluşun amacını, misyonunu ve vizyonunu güçlendirmek ve pekiştirmek için ne gibi

fırsatlar var?

 

Çalışanlar ve müşterilerle kurumsal değerleri sergilemekten kazanılan olumlu marka

duygularından yararlanmak için ne gibi fırsatlar var?

Etkili karar vermeyi daha da yerelleştirmek için hangi kurumsal değerlerin

kurumsallaştırılması gerekiyor?

İnovasyon ve pazara giriş hızı nasıl hızlandırılabilir?

Hangi kilit liderlik mesajlarının güçlendirilmesi gerekiyor?

Hangi kültürel değerlerin gündemde olması gerekiyor?

Liderler ve yöneticiler, ekiplerinde bir performans kültürü oluşturmaya çalışıyorlar mı?

 

3. Liderlik gelişiminizi tazeleyin ve kendinizi temel liderlik değerlerine yeniden adayın.

Liderler, COVID-19 gibi bir krizin ekiplerini nasıl etkileyeceğini tam olarak tahmin edemezler,

ancak bununla başa çıkmak için en iyi liderlik benliklerini masaya getirmeye hazır olabilirler.

Liderlerin de taktiklerini yenilemeleri gerekiyor.

 

Mart sonunda yapılan Gallup araştırması, ABD çalışanlarının yalnızca %38’inin “ortaya çıkan

zorlukları başarılı bir şekilde yönetmek için” kuruluşlarının liderliğine güvendiğini gösterdi.

Bu güven boşluğu, liderlerin bir adım geri atıp organizasyonlarına nasıl göründüklerini

değerlendirmeleri gerektiği hakkında çok şey söylüyor. Çalışanlar artık liderlerinden her

zamankinden daha fazla ilham ve yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor.

 

Zorlu yıkım zamanlarında, çalışanlarına sürekli olarak ilham vermek için liderler kendi

gelişimlerine yatırım yapmalıdır. Öncelikle en güçlü yanlarını bilmeleri ve uygulamaları

gerekir. Ayrıca, günlük kararlarına rehberlik eden temel liderlik değerlerine kendilerini

yeniden adamaları gerekir.

 

Yine de liderler kendileriyle durmamalıdır. Yönetici gelişimine de öncelik vermeleri gerekir –

böylece her seviyedeki liderler başarıya hazırlanır.

Aşağıdaki soruları yanıtlamak ve liderlik gücü ve dayanıklılığı oluşturmak için objektif bir

üçüncü tarafla birlikte çalışın.

Liderleri ve yöneticileri zorlu zamanlarda liderlik etmeleri için güçlendiren güçlü yönler

nelerdir?

Liderler, organizasyon için bir fark yaratmak için kendi doğal davranışları

hakkında nasıl daha derin bir anlayış kazanabilir?

Liderler, yeniliği teşvik etmek için pazar fırsatlarından nasıl yararlanıyor?

Liderler, yıldız oyuncuları ve geleceğin liderlerini belirlemek için COVID-19 gibi bir krizi

nasıl kullanabilir?

Liderler, rol modelleme ve tanınma yoluyla organizasyona nasıl enerji katabilir?

Liderler, zor kararlar vermekle ilgili kültürel değerlerden ne öğrenebilir?

Ekip kimliğini optimize etmek ve işbirliğini geliştirmek için yer var mı?

Geleceğin işgücüne liderlik etmek için zihniyet veya liderlik tarzındaki değişiklikler gerekli

mi?

Zorlu yıkım zamanlarında, çalışanlarına sürekli olarak ilham vermek için liderler kendi

gelişimlerine yatırım yapmalıdır.

 

4. İş gücünüzü sürekli olarak yeniden canlandırın.

Diğer önemli kriz dönemlerinde olduğu gibi, COVID-19 da işgücünü önemli .l.üde etkiledi.

Örneğin, birçok çalışan uzaktan çalışmaya ve aynı ürün ve hizmetleri daha az imkanla teslim

etmeye zorlandı. Yöneticiler, çocuk bakımı ihtiyaçlarını ve sağlık sorunlarını karşılamak için

çalışanlarının değişen programlarına uyum sağlamak zorunda kaldılar.

Bunun gibi yeni sorunlar, liderlerin uzun vadede belirsizlikleri yönetmelerine yardımcı

olabilecek işgücü stratejilerini yeniden canlandırma fırsatı sunar. Bunu yapmak için liderlerin,

çalışanlarına sürekli olarak öncelik vermesi ve ekipleriyle etkileşim kurup destekleyen ve

yüksek performansa ilham veren sistemler oluşturması gerekir.

Aşağıdaki soruları yanıtlamak ve kalıcı iş gücü stratejileri tasarlamak için nesnel bir ü.üncü

tarafla birlikte çalışın.

 

Kriz yönetimi merceğiyle performansı nasıl ölçeriz?

Nerede çeşitlilik ve dahil doğru bir gözle işgücünü yeniden entegre edebilir?

Yararlanmamız için hangi stratejik yetenek edinme fırsatları var?

Daha derin bir kavrayış için hangi kilit kararları yeniden gözden geçirmeliyiz?

Kriz sırasında keşfedilen hangi verimlilikleri kurumsallaştırmamız gerekiyor?

Uzun vadeli uzaktan çalışma stratejisini optimize etmek için uzaktan çalışanların

performansını nasıl ölçebiliriz?

Acil ve gelecekteki iş ihtiyaçları için doğru rollere ve yapıya sahip miyiz?

 

Krizler, liderleri yüksek öncelikli sorunlarla mücadele ederken tepkisel bir durumda

bırakabilir. Ancak en iyi liderler endişeleri gidermekle kalmaz – yüksek çeviklik ve direnci

destekleyerek krizlerden yararlanırlar.

Bu amaçla, müşteri deneyimlerini sürekli olarak yeniden kurgularlar, çalışma kültürlerini

yeniden şekillendirirler, liderlik gelişimlerini tazelerler ve iş gücü stratejilerini yeniden

canlandırırlar.

Liderler, iş performansının bu boyutlarına öncelik verdiğinde, gerçekten önemli olan şeylere

odaklanırlar ve ekiplerine her şey değiştiğinde bile aynı şeyi yapma konusunda ilham verirler.

Orijinal makale: https://www.gallup.com/workplace/316325/strategies-build-business-resilience-nextdisruption.aspx
Subscribe
Bildir

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster