Duygulara Karşı Mantık: Çalışma Kalbinin Sesini Dinlemenin Faydalarını Ortaya Çıkarıyor

PsychTests.com tarafından yapılan bir çalışma, düzenli olarak duygularına kulak veren ve sezgilerini dinleyenlerin daha iyi bir benlik saygısına, daha olumlu bir zihniyete ve duyguları üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olduklarını göstermektedir. MONTREAL (PRWEB), 18 Ağustos 2018

Modern dünyada neredeyse tüm deneyimler ya da olaylar bilimsel bir

mercekle incelenir. Her sonuç için bir sebep olmalı. Verileri bilimsel

yöntemle doğrulanıp tekrarlanamazsa, sistematik olmayan veriler, dişi

sezgileri veya i.güdüsel duygular anlamsızdır.

 

Bir yanda, bu paradigma birçok şaşırtıcı keşfe yol açmış ve birçok eski

ve tehlikeli uygulamayı geçersiz kılmıştır (örneğin, lobotomiler). Ancak,

PsychTests tarafından yapılan araştırmaya göre, duyguları irrasyonel

ve güvenilmez olarak reddetmek dar görüşlülüktür. Aslında, mantığa

çok fazla güvenen ve kendilerini duygularından ayıran insanlar

kendilerini önemli derecede dezavantajlı pozisyona sokarlar.

 

Duygusal Zeka Testini alan 4,514 kişiden elde edilen verileri inceleyen

Psych Testlerinde araştırmacılar iki farklı grubu karşılaştırdılar:

Duygusal “yansıtıcılar” hissedenlerdir. Kendilerine hem olumlu hem de

olumsuz duyguları deneyimlemek için izin verecek şekilde duygularına

odaklanırlar. Karar alırken, araştırma yapabilir ve avantaj/dezavantaj

listesi oluşturabilirler, ancak tüm bilgilere sahip olduklarında, seçimi

hangisinin doğru hissettirdiğine göre yaparlar. Eğer i.güdüleri onlara

bir şeylerin yanlış olduğunu bildirirse, uyarıya dikkat edeceklerdir.

Duygusal “saptırıcılar” düşünürlerdir. Kendilerini duygularından,

özellikle olumsuz olanlardan ayrıştırır ve uzak tutarlar. Karar verirken,

bir problemi çözerken veya bir durum / insanı değerlendirirken,

mantıksal akıl yürütmeye sıkı sıkıya bağlı kalırlar (ya da öyle olduğuna

inanırlar). Duyguları irrasyonel olarak düşünmeye eğilimlidirler ve

onlara göre i.güdülere ya da sezgilere güvenmek saçmadır.

İki grubun karşılaştırmasında, PsychTests’in çalışmasının ortaya

koyduğu sonuçlar aşağıdaki gibidir: (Not: Aşağıda listelenen ölçekteki

puanlar 0 ile 100 arasındadır).

 

DUYGUSAL RAHATLIK

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 69

Duygusal Saptırıcılar için puan: 31

Kendi ve diğerlerinin duyguları ile ilgili konuşmak ve ilgilenmek belirli

bir derecede kırılganlıkla rahat olabilmeyi gerektirir, ki bu Duygusal

Yansıtıcıların, Duygusal Saptırıcılardan çok daha fazla rahatlıkla baş

edebileceği bir şeydir.

 

SOSYAL BECERİLER

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 79

Duygusal Saptırıcılar için puan: 45

Duygularla baş etme becerisi sabit varsayıldığında, Yansıtıcılar, farklı

durumlara uyum sağlama konusunda çok daha usta ve çeşitli tipte

insanlarla etkileşimde beceriklidirler.

 

ÇATIŞMA-ÇÖZÜM BECERİLERİ

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 80

Duygusal Saptırıcılar için puan: 61

Çoğunlukla tartışmalara sebep olan duygusal kargaşalarına rağmen,

duyguları ile temas halinde olmak, Duygusal Yansıtıcılarin çatışmayı

daha verimli bir şekilde çözmesini sağlar.

 

ÖZGÜVEN

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 79

Duygusal Saptırıcılar için puan: 49

Kendimizi duygularımızdan ayırmak, kendimizi insanlığımızdan, kim

olduğumuzdan ayırmak gibidir. Bazı Duygusal Saptırıcılar,

duygularından utanırlar ve kendi üzerindeki kontrol kaybını bir zayıflık

işareti olarak yorumlayabilirler. Duygularını kabul etmeyi zor bulan

insanlar, kendilerini terbiye yoluyla kabul etmeyi zor bulabilirler, ki bu

da öz saygılarını etkiler. Duygusal Saptırıcılar, ister sevgi ister takdir,

ister üzüntü ve öfke olsun, kırılganlık göstermekten rahatsızlık duyarlar.

Bir bakıma, duyguları, benliklerine karşı bir tehdit, dikkatle korunan

benliklerine yönelik bir saldırı olarak algılarlar. Mantıklı olmaktan gurur

duyarlar, ancak en mantıklı insanın bile çoğu kararını duygularıyla

aldığını fark etmezler. Duyguları gizleme eğilimi ve işleme ve serbest

bırakmakta gü.lük çekme, benlik saygısını bozar, onları savunmacı

yapar ve duygusal durumlarda kendilerini yetersiz hissettirir.

 

POZİTİF ZİHNİYET

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 75

Duygusal Saptırıcılar için puan: 45

Mantıksal akıl yürütme, Duygusal Saptırıcıları ileriye doğru planlamaya

ve en kötüsüne hazırlanmaya zorlar. Bu olumsuz odaklanma,

düşüncelerini ve davranışlarını bu yöne yönlendirir ve bu da olumsuz

bir sonucu daha olası hale getirir. Diğer yandan, aşırı iyimser olmasalar

da, Duygusal Yansıtıcılar, zihinlerini olasılık ve başarıya odaklı tutmayı

tercih ederler. Onlar da bir Plan B hazırlayabilirler, ancak olumlu bir

sonuca odaklanabilirler, böylece zihnin sinir yollarını başarıya g.türen

cevaplar için hazırlarlar.

 

HOŞNUTLUK

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 71

Duygusal Saptırıcılar için puan: 44

“Hisseden” olmak, bazen Yansıtıcıların negatif duyguların dalgalarına

gömülecekleri anlamına gelse de, problemler hakkında düşünmeyi ya

da olumsuz duyguları ağırlamayı tercih etmeyen Saptırıcılardan çok

daha mutlu ve hayattan daha memnunlar. Duyguları işleyebilmek ve

serbest bırakabilmek, iyi zihinsel hijyenin önemli bir parçasıdır ve

Yansıtıcıların geçmişteki aksaklıkları, başarısızlıkları ve hayal

kırıklıklarını geçmesine izin vererek yaşam memnuniyetine imkan

sağlar.

 

KENDİNİ MOTİVE ETME

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 72

Duygusal Saptırıcılar için puan: 45

Duygusal Reflektörlerin – onları mutlu kılan, onlara ilham, onları

etkileyen- duyguları ile temas içinde olmaları, motive olmak için neye

ihtiyaç duyduklarını daha iyi kavramalarını sağlar. Başarısızlık ve

hatalardan hızlı bir şekilde sıyrılmak ve devam ermek için gereken

enerjiyi geri kazanmak için duygusal yeteneklerini kullanırlar. Öte

yandan, Duygusal Saptırıcılar, hareketlerini sürdürmek için uzun

vadede pek işe yaramayan dışsal motivasyonlara (örneğin, para)

güvenebilirler.

 

ÇABA GÖSTERME

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 86

Duygusal Saptırıcılar için puan: 65

Duygusal Reflektörler sürekli kendini geliştirmek için çaba gösterirler.

Hem kendi gü.lü yanları hem de sınırlarına ilişkin farkındalık sahibi

olmaları, öğrenme, kişisel gelişim ve kişisel sınırlarını zorlama

arzusunu harekete geçirir. Ne istediklerini, nedenlerini ve oraya

ulaşmak için hayatlarını nasıl yönlendireceklerini anlamak için

duygularını kullanıyorlar. Duygusal Deflektörler bu konuda biraz daha

fazla ilgisiz ve daha az iddialı görünüyorlar – çünkü muhtemelen

duygularını bastırmak, hedeflere ulaşmayı, okulda başarı elde etmeyi

daha zor hale getirmekte ve kariyer ilerlemesini engellemektedir.

Sonuçta, duygusal zeka, okul ve kariyer başarısında önemli bir rol

oynamaktadır ve duygusal yetkinliklerin yokluğu kısır bir döngü

yaratmaktadır.

 

DAYANIKLILIK

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 80

Duygusal Saptırıcılar için puan: 54

Sağlamlık, insanların doğuştan sahip olduğu bir şey değildir – ancak

zorluklar ve mücadelelerle geliştirilebilir. Eski bir deyimde söylendiği

gibi, “Seni .ldürmeyen şey seni gü.lendirir.” Duygusal Yansıtıcılar,

yoğun duygusal deneyimler yoluyla kendilerini hissetmelerini

sağlayarak, dayanıklılıklarını Duygusal Saptırıcılar’dan daha fazla

geliştirebilirler.

 

ESNEKLİK

Duygusal Yansıtıcılar için puan: 81

Duygusal Saptırıcılar için puan: 66

Sadece mantık, analiz ve akıl yürütme yoluyla elde edilen bilgilere

güvenmek, Duygusal Saptırıcılara durumları değerlendirmek ve karar

vermek için yararlı veriler sağlayabilir, ancak aynı zamanda onları

sınırlayabilir – ve bir şekilde katı bir düşünme biçimine yol açar.

Sezgiler ve i.güdüler, mantık ve akıl yürütme yoluyla kolayca

erişilemeyen değerli bir kavrayış sağlar.

 

DUYGUSAL SEÇİM

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 89

Duygusal Saptırıcılar için puan: 75

Duygusal Yansıtıcıların duygularına kapılmaları ya da kolayca aşırı

yüklenmeleri daha olası gibi g.rünse de, tek bir şeye karar verip

odaklanmakta Saptırıcılarden daha iyidirler. Esasen, ne zaman dava

için savaşacaklarını ve ne zaman bırakacaklarını bilirler.

 

ONAY İHTİYACI

Duygusal Yansıtıcılar için Puan: 30

Duygusal Saptırıcılar için puan: 49

Duygusal Saptırıcılar, görünüşte metin tavırlarına rağmen, Duygusal

Yansıtıcılardan daha fazla onay ihtiyacına sahiptir. Başkalarının da

duygularını onaylamalarını ve sempati duymalarını isteyebilirler, çünkü

kendileri duygusal taraflarını kabul etmekte zorlanırlar. Duygusal

Yansıtıcılar, öz-sevgi konusunda daha iyidir, kendi duygusal

ihtiyaçlarının farkındadır ve onları tatmin etmeye daha eğilimlidir.

“Duygusal, duyarlı ya da sadece tutkulu olmak her zaman olumlu

g.zükmez,” diyor PsychTests başkanı Dr. Jerabek. “Duyguları zafiyet ve

zayıflığın bir işareti olarak görme ve baskı altında temkinli olan,

duygularına yol vermeyen insanlara hayranlık duymaya alıştık. Kendi

kendini kontrol etmek takdire değer olmakla birlikte, duygularımızı

tamamen bastırmaya mal olmamalı.

 

Duygularımızı inkar etmek, insanlığımızı inkar etmektir. Dahası,

çalışmamızın gösterdiği şey, son derece mantıklı olan ve duygularının

sunduğu bilgiyi görmezden gelen insanların, kendilerini önemli

derecede dezavantajlı pozisyona yerleştirmekte olduğudur. ”

“Bu dünya üzerinde hareket edebilmek için, iyi bir yargıya, sağlam

muhakemeye, mantığa ve bilgiyi eleştirel bir şekilde analiz etme

yeteneğine sahip olmanız gerekir. Ancak, aynı zamanda, insanları

binlerce yıldır canlı tutan, doğuştan gelen hayatta kalma

mekanizmasına – i.güdünüz, sezginiz, duygusal duyargalarınız – da

güvenebilmeniz gerekir, ki bunların hepsi mantıksal erişimin ötesinde

olan bilgileri sunar. Duyguları ile uyum içinde olan insanlar, kim olduklarıyla daha

bütünüyle bağlantılıdır ve sonuç olarak, uyum sağlamak ve gelişmek

için daha donanımlıdırlar. Önerdiğimiz her iki dünyanın dengesidir.

Mantık ve duygular düşman değildir, aynı madalyonun iki yüzüdür, her

ikisi de mutlu ve iyi bir yaşam sürmemize yardımcı olacak değerli

bilgiler sunar.”

Orjinal metin: https://www.benzinga.com/pressreleases/18/08/p12228042/logic-vs-emotions-studyreveals-the-benefits-of-following-ones-heart
Subscribe
Bildir

0 Yorumunuz
Inline Feedbacks
Tüm Yorumları Göster